Verksamhet

Uppdatera medlemsinfo

24.03.2022 | Meddela kontaktuppgifter

Ringmärkning

tt Ringmärkningen introducerades av Ruben Casén i föreningen  redan under det första egentliga verksamhetsåret 1956. Den bedrevs i huvudsak från hans sommarstuga på Rummelön utanför Karleby...

Tornens kamp den 7 maj 2022

10.05.2022 | kholmback

Lördagen den 7 maj 2022 ordnades ”Tornens kamp” och GFN hade gjort Norrby fågeltorn till sin bas.

Läs mera...

Fågelskådardagen 24 april 2022

10.05.2022 | kholmback

Fågelskådardagen den 24 april 2022 var en dag då vi placerat ut tre guider på tre olika platser.

Läs mera...

Gårdsplanskryssning

Hussvala

2022-05-24 | 2 st. | Skog Karin

Gärdsmyg

2022-05-24 | 1 st. | Finell Björn

Gök

2022-05-23 | 1 st. | Kortell Åke

Tornseglare

2022-05-23 | 5 st. | Cygnel Marianne

Galleri