Verksamhet

Söderfjärden

05.09.2019 | söndagen 15.9.

Limingoviken

04.05.2019 | lördagen 11.5.

Skrapellekto

26.04.2019 | onsdagen 1.5.

Årsmöte

13.03.2018 | torsdagen 4.4.

Ringmärkning

Ringmärkningen introducerades av Ruben Casén i föreningen  redan under det första egentliga verksamhetsåret 1956. Den bedrevs i huvudsak från hans sommarstuga på Rummelön utanför Karleby...

Ugglornas häckning 2019

24.08.2019 | Sten Vikström 3

Läs mera...

Många ugglor i nejden under 2018

06.02.2019 | Sten Vikström 3

Läs mera...

Gårdsplanskryssning

Gluttsnäppa

2019-09-12 | 1 st. | Vikström Sten

Häger

2019-08-29 | 1 st. | Lidsle Håkan

Orre

2019-08-18 | 6 st. | Lidsle Håkan

Fiskgjuse

2019-08-09 | 1 st. | Hallman Stina

Galleri