Verksamhet

Årsmöte

23.09.2021 | tisdagen 12.10.

Säsongavslutning

05.11.2019 | söndagen 24.11.

Limingoviken

04.05.2019 | lördagen 11.5.

Skrapellekto

26.04.2019 | onsdagen 1.5.

Ringmärkning

Ringmärkningen introducerades av Ruben Casén i föreningen  redan under det första egentliga verksamhetsåret 1956. Den bedrevs i huvudsak från hans sommarstuga på Rummelön utanför Karleby...

Ugglorna 2020

23.01.2021 | Sten Vikström 3

Läs mera...

Ugglornas häckning 2019

24.08.2019 | Sten Vikström 3

Läs mera...

Gårdsplanskryssning

Järpe

2021-10-12 | 1 st. | Lidsle Håkan

Slaguggla

2021-09-22 | 1 st. | Vikström Sten

Fasan

2021-09-09 | 1 st. | Finell Björn

Hornuggla

2021-09-06 | 1 st. | Vikström Sten

Galleri