Verksamhet

Årsmöte

10.09.2020 | tisdagen 29.9.

Säsongavslutning

05.11.2019 | söndagen 24.11.

Limingoviken

04.05.2019 | lördagen 11.5.

Skrapellekto

26.04.2019 | onsdagen 1.5.

Ringmärkning

Ringmärkningen introducerades av Ruben Casén i föreningen  redan under det första egentliga verksamhetsåret 1956. Den bedrevs i huvudsak från hans sommarstuga på Rummelön utanför Karleby...

Ugglorna 2020

23.01.2021 | Sten Vikström 3

Läs mera...

Ugglornas häckning 2019

24.08.2019 | Sten Vikström 3

Läs mera...

Gårdsplanskryssning

Svartvit flugsnappare

2021-05-15 | 2 st. | Hallman Stina

Svarthätta

2021-05-15 | 1 st. | Vikström Sten

Småskrake

2021-05-14 | 1 st. | Vikström Dan

Silvertärna

2021-05-14 | 3 st. | Lidsle Håkan

Galleri