Verksamhet

Årsmöte

13.03.2018 | torsdagen 4.4.

Tärnaby

02.05.2018 | lördagen 19.5.

Skrapellekto

26.04.2018 | tisdagen 1.5.

Bildvisning

02.01.2018 | söndagen 21.1.

Ringmärkning

Ringmärkningen introducerades av Ruben Casén i föreningen  redan under det första egentliga verksamhetsåret 1956. Den bedrevs i huvudsak från hans sommarstuga på Rummelön utanför Karleby...

Många ugglor i nejden under 2018

06.02.2019 | Sten Vikström 3

Läs mera...

685 höstugglor

29.10.2017 | Sten Vikström 3

Läs mera...

Gårdsplanskryssning

Björktrast

2019-04-20 | 3 st. | Vikström Dan

Salskrake

2019-04-20 | 3 st. | Vikström Sten

Fjällvråk

2019-04-20 | 2 st. | Vikström Dan

Taltrast

2019-04-20 | 1 st. | Vikström Dan

Galleri