Verksamhet

Säsongavslutning

05.11.2019 | söndagen 24.11.

Limingoviken

04.05.2019 | lördagen 11.5.

Skrapellekto

26.04.2019 | onsdagen 1.5.

Årsmöte

13.03.2018 | torsdagen 4.4.

Ringmärkning

Ringmärkningen introducerades av Ruben Casén i föreningen  redan under det första egentliga verksamhetsåret 1956. Den bedrevs i huvudsak från hans sommarstuga på Rummelön utanför Karleby...

Ugglornas häckning 2019

24.08.2019 | Sten Vikström 3

Läs mera...

Många ugglor i nejden under 2018

06.02.2019 | Sten Vikström 3

Läs mera...

Gårdsplanskryssning

Större hackspett

2020-03-29 | 1 st. | Skog Karin

Bofink

2020-03-29 | 1 st. | Vikström Sten

Domherre

2020-03-29 | 2 st. | Kortell Åke

Gräsand

2020-03-28 | 5 st. | Lidsle Håkan

Galleri