Bloggarkiv

Blogg


Pärlugglekullarna krympte

09.06.2016 | Sten Vikström 3

Trots att det fanns en hel del skogs- och åkersorkar under hösten kunde man under ringmärkningen av de höstvandrande pärlugglorna se att de inte hyste någon speciellt stark tro på fortsatta goda häckningsutsikter, för flödet av ugglor mattades av rätt snabbt i oktober. Vid vårens holkuppföljning konstaterades 41 häckningar, vilket är bara c:a 55 % av fjolårets bestånd.  Kullstorleken krympte och dessutom blev en tredjedel av paren helt utan flygga ungar, vilket resulterade i att årets unga generation (86 ungar) blev bara en tredjedel av fjolårets.  Pärlugglorna är skickliga på att utläsa sorkfasen och många av höstens utvandrare fann troligen betydligt bättre häckningsutsikter på annat håll.  Vattensorkar fanns der fortfarande i nejden, men pärlugglan kan tyvärr inte utnyttja så stora bytesdjur.

 

 

De pärlugglepar som valde att stanna kvar i nejden fick oftast en kull på 3 ungar.  Trillingarna på bilden från Kassmossen i Nedervetil representerar med andra ord en typisk pärlugglekull av årgång 2016.  Kullarna innehöll nu 2-4 ungar, medan de typiska kullarna förra säsongen innehöll 5 eller 6 ungar.  Uggleparet vid Kassmossen presterade 4 ägg, medan årets typiska kull innehöll 5 ägg.  Två optimister värpte 7 ägg, men i slutändan blev det trots det 3 och 4 ringmärkta ungar i dessa holkar.  Från sorkcykelns topp kanade vi ner i dalen, men snart blir det väl dags att surfa på en ny våg.

 

Spettinvasion

30.10.2015 | Sten Vikström

 

 Hösten brukar färgas i gult och rött, men den här höstens modefärg verkar skifta i grönt om man får tro vår gårdsplanskryssning.  I varje fall toppas den nu av gråspettar och själv fick jag äran att inleda sviten av iakttagelser för en dryg vecka sedan.  Plötsligt satt en vackert färgad hane på björkstammen närmast terrasshörnet.  Det var första gången jag iakttagit den här stiliga hackspetten här vid Borgsvägen i Palo.  Tydligen är det vandring på gång för i onsdags (28.11.) hade både Åke Kortell i Öja och Karin Skog i Nedervetil följt upp med liknande iakttagelser. 

Den verkligt massiva hackspettinvasionen möter man dock när man söker sig ut i skogen.  Tallarna verkar ha kottar den här hösten och det har medfört att den större hackspetten kommer emot på alla åsar där man stannar och det sitter ettrigt arbetande större hackspettar på elstolpar lite överallt.  Det finns tallskogar över nästan alla skiften inåt land numera och tallkotten är naturligtvis en enorm resurs för den som klarar av att utnyttja dem som vinterföda.  Det har medfört att den större hackspetten även ett normalår på basis av linjetaxeringsresultat (Linnut vuosikirja 2014) med ett bestånd på 17.000 par i Keski-Pohjanmaa kan placeras in på plats nr 30 bland landskapets allmännaste fåglar.  Som jämförelse kan nämnas att rödstjärtens parantal uppskattas till 18.000 något som naturligtvis är av intresse om man är intresserad av gökringmärkning.  Med andra ord hur gömmer man en gökholk så att rödstjärten hittar den, men inte hackspetten ?  Svaret är naturligtvis att den nöten inte går att knäcka, för när det våras och hackspettarna ska  häcka och hitta insektföda för sina ungar i dagens tallskogar som saknar både torra träd och lövträd så länsar de allt de hittar.  Det är nog bara att inrikta sig på någonting annat tills tallkottarna och spettarna minskar.  Det är bara att låta naturen ha sin gång !

Linjetaxeringarna påvisar även att landskapets talrikaste fågel är bofinken (460.000 par) följd av lövsångaren (420.000 par).  Tredje platsen delas sedan av trädpiplärka, grå flugsnappare och rödhake (120.000 par).  Vi som bor kustnära har nog en fågelfauna som avviker från dessa resultat, för orren är på plats nr 28 med 17.000 par medan järpen inte platsar bland de 40 i topp.  Här i Rödsö och Palo flyger det omkring järpar i varje strandskog, medan man knappt kommer åt att höra orrspel om vårarna. 

 

 

 

291 höstugglor

08.10.2015 | Sten Vikström

 

 Nätringmärkningen på uggleberget i Sundskogen resulterade denna höst i 291 ugglor, fördelade på 255 pärlugglor, 35 sparvugglor och 1 hornuggla.  Man kan  undra var den hösten egentligen inföll för sommaren övergick direkt i vintertemperaturer denna gång.  Antalet höstmärkta pärlugglor dvs. 255 är nästan  identiskt med antalet ringmärkta pärluggleungar under våren.  För vårens del är det naturligtvis ett fint saldo, för man får gå tillbaka till supertoppen 2003 för att hitta fler ungar (1.120 ex.), men förväntningarna var naturligtvis stora med tanke på den mängd ugglor som fanns i nejden förra hösten.  Skogsforskningsinstitutet METLA:s  prognos för senhösten 2014 utvisade en relativt svag sorktopp för södra och mellersta Finland, med bästa förekomst i de inre delarna av landet.  Enligt de ringmärkningssiffror som hittills kommit till kännedom verkar sorkarna dock ha varit mest i farten i vår trakt om man undantar Lappland där sorkstammarna kulminerar kraftigt först denna höst.

Förutom pärlugglan hann även slagugglan med i svängarna under våren och presterade 229 ungar i mina holkar.  Sparvugglan som inleder häckningen senare fick nöja sig med " normala " kullar och tornfalken som värper sist var på tok för sent ute för att hinna utnyttja sorkfyndigheterna som snabbt sinade.  Det gick på samma sätt för tornfalken även när förra sorktoppen kulminerade 2012, med andra ord har de två senaste sorktopparna uppfört sig på samma sätt.  I södra Finland verkar sorktopparna ha vattnats ur ännu tidigare, så att även ugglorna har haft svårt att hinna få ut ungar.

Med tanke på sorkfasen denna höst fanns det inga stora förväntningar på höstresultatet, för pärlugglorna är minsann medvetna om sorktillgången på ett område de besöker och vandringsströmmarna länkas automatiskt in på områden med stigande sorkförekomst.  Den bästa sekvensen inföll denna gång den 20-21 september i samband med en ostlig luftström som resulterade i 48 pärlugglor på två nätter.  När innevarande kyliga period inleddes den 5 oktober klev nattsaldot tillfälligt upp till 18 pärlugglor, men den ihållande kylan medför nog att man kan avrunda säsongen.  Resultatet är helt förväntat och typiskt för denna mellanfas när sorkcykeln 2013-15 håller på att övergå i en ny som tills vidare är helt dold i dunkel, men vi ska hoppas det blir stora kullar uppe i norr nästa vår.

 

 

 

 

Page 5 of 41 <<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>>