Bloggarkiv

Blogg


Ny ugglegeneration tar form

20.05.2015 | Sten Vikström

 

Sorktillgångarna omvandlas snabbt i uggleungar i dessa dagar.  De första kullarna har sökt sig ut i terrängen, medan andra fortfarande ruvas fram i holkarna.   Listan över pärlugglehäckningar står på 74, vilket är ett skapligt resultat, men tresiffrigt blev det inte.  Äggkullarna verkar stanna på snittvärdet 5,8  vilket är ett hyfsat värde, men under de stora topparna stiger den å andra sidan klart över 6.  Lokalt finns det dock anmärkningsvärt kraftig sorktäthet som lett till två kullar på 9 ägg kring sjöområdet i Nedervetil.  Kullar på 9 ägg har varit väldigt exceptionella i vår nejd.  Under åren 1983-14 är bara 7 fall påvisade vilket utgör futtiga 0,5 % av områdets äggkullar. Den här hittades dock i Nedervetil, Emmes den 25 april:

 

I årets ungkullar har det rätt ofta konstaterats 5-6 ungar, men bara i ett fall har en kull på 7 ungar ringmärkts.  Kullarna som innehöll 9 ägg är dock på hälft ännu, få se om det blir fler.  Under åren 1983-14 har 9 % av de ringmärkta ungkullarna innehållit 7 ungar, men det har varit tunnsått i denna kategori efter supertoppen 2002-03 när de var vardagsmat (56 kullar).  Nedan årets tillskott, som påvisades i Terjärv:

 

 

Ifall man letar efter någonting originellt för denna sorktopp ska man ta en titt på kullen nedan med 5 kattuggleungar som jag ringmärkte den 14 maj.  Enligt ringmärkningsstatistiken torde detta senast ha inträffat i regionen för 36 år sedan (Jakobstad 1979).  Kanske blir det detta man senare kommer ihåg av sorktoppen 2014-15.

 

 

 

 

 

 

Småttingar i uggleholken

16.04.2015 | Sten Vikström

  Under gårdagen kunde jag för första gången denna säsong hitta nykläckta ungar i en pärluggleholk. Det fanns 3 ungar + 4 ägg och ugglemor hade både åkersorkar och skogssorkar i skafferiet med tanke på sina små. Det verkar som honan uppe i Terjärv hade värpt sitt första ägg den 13 mars, dvs. samma dag som Åke meddelade att han i Öja hade en ugglehona som satt i ett spillkråkhål och kikade ner på honom.  Den 18 mars upptäckte jag i Kelviå en hona med de 2 första äggen och följande dag en annan i Linnusperä med första ägget lagt.  Det verkar med andra ord ha varit rätt populärt att inleda äggläggningen i mitten av av mars denna gång från Kelviå söderut.  I dagens läge börjar de påvisade häckningarnas antal kliva upp över 50 på detta område och då återstår ännu att kolla de aktiva spelholkarna en andra gång, för att hitta senare äggkullar.

 

 

Det som dock väcker förvåning är att fjolårets aktiva område norröver dvs. Lochteå, Himango, Kannus inte kommit igång. Man kunde ha förväntat sig riktigt tidiga kullar för att resterna av sorktoppen skulle ha utnyttjats efter uppgången 2014, men så blev det inte.  Det hittas ett stort antal prydligt formade bogropar halvvägs in i april, men värpningarna saknas.  Har dvärgvesslorna och hermelinerna redan tagit hand om sorkarna, eller varför knäcks sorktoppen i förtid.  Kommer årets aktiva område från Kelviå söderut att hinna prestera ungar, innan det möter samma öde ?  Somliga sorktoppar är sega och starka, medan andra dunstar bort. Ingen kan riktigt förklara varför och man vet aldrig om pärlugglan har ordentliga ungkullar i holken innan man kikar in kring den 10 maj.  Hur som helst är det sorktopp på gång och kullen på 8 ägg är redan påvisad och kom som så mången gång tidigare uppe på sjöområdet i Nedervetil, där ugglorna verkar vara väldigt optimistiska just nu.

 

På bilden en av optimisterna (den 9 april) som undrar om någon knackade på.

 

 

 

 

 

 

Holkinspektion i Terjärv

08.02.2015 | Per-Göran Granqvist

 

 

  Hej !

Vårens första slaguggla på bild. De tycks vara tidigt ute i år, eller kanske hon bara tog skydd när det blåser så kraftigt.

Tidiga vårhälsningar från Högnabba / Pontti

 

FOTO: 08.02.2015  kl. 05:31

 

 

Page 6 of 40 <<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>>