Bloggarkiv

Dålig grannsämja

04.06.2012 | Sten Vikström

Pärlugglan och varfågeln verkar vara allt annat än goda grannar, i varje fall på Kuuskangas i Kelviå som har varit en populär häckplats för pärlugglan.  Ifall skogarna är i naturtillstånd håller pärlugglan till inne i skogen och varfågeln vistas på tallmyrar, men i dagens avverkade skogslandskap kan bägge hålla till på samma plats.  Varfågeln har fått sitt namn av att den ger till ett skri genast den upptäcker en rovfågel och den har vid ett par tillfällen mobbat slagugglehonor häftigt när jag besökt den stora ugglans boplatser och det kan man lätt förstå.  Förra året då jag besökte Kuuskangas dök ett par varfåglar upp och började ytterst aggressivt mobba pärlugglehonan och det tyckte jag verkade lätt överdrivet, men vid årets besök upptäckte jag att det tydligen fanns fog för det här beteendet för huvudet av en varfågel hittades intill de 6 ungarna i holken.  I varje fall var det inget normalt bytesdjur för jag har noterat c:a 12.000 bytesdjur i pärlugglornas skafferier under häckningen, men aldrig tidigare en varfågel.  Hade pärlugglehanen fått nog av sin obekväma granne och skakat om i varfågelfamiljen ordentligt, eller var det bara en tillfällighet ?

I sin ugglebok (I ugglemarker) berättar Jan Lindblad om en mycket märklig episod när han under våren filmade en sparvuggla och som den gudabenådade imitatör han var fick han hanen att posera som han ville.  Det konstiga var däremot att när han några månader senare i augusti traskade förbi området utan att ge ett enda ljud ifrån sig var det någon som plötsligt klippte till honom och det var sparvugglan !  Med andra ord hade sparvugglan satt antagonisten på minne, tydligen hade han sagt någon förolämpning utan att själv märka det. Det är verkligen tur att slagugglan inte kvittar tacklingar utom häckningstid !


Comments (0)

Logga in för att kommentera.