Bloggarkiv

Flodsångare i duett

17.07.2014 | Sten Vikström

Flodsångaren verkar bli sommarens överraskning här i Palo.  I slutet av juni lyckades Ammi & Kari bonga den som ny art i gårdsplanskryssningen när en hane sjöng nere vid älven.  Den höll till i videsnåren på en igenväxande äng en bit från gårdsplanen och det var naturligtvis påfallande välartat av den flodsångaren att spinna på nere vid den flod vi har i byn i form av Perho å.

Under eftermiddagen idag traskade jag genom en likartad biotop en kilometer längre bort, dvs. en lindända med uppväxande videsnår längs dikesrenarna och plötsligt var denna " vårtbitare " i full gång även här.  Jag satte mig ner i skogsdungen invid för att ringmärka en påfallande sen meskull och upptäckte till min förvåning att det blev stereokonsert med två sjungande flodsångare rätt nära varandra.  De var så inriktade på att överrösta varandra att de tydligen glömde bort att välartade flodsångare egentligen ska sjunga nattetid i likhet med den närbesläktade, men betydligt allmännare gräshoppsångaren. Intressant med ivrigt sjungande fåglar den 17 juli, de flesta har redan blivit påfallande tystlåtna.


Comments (0)

Logga in för att kommentera.