Bloggarkiv

Göktytan överraskade positivt

16.07.2012 | Sten Vikström

Göktytan som är vår minsta hackspett blev via mitt holkområde uppföljt för åttonde sommaren i rad.  Beläggningen har tidigare varierat inom intervallet 13 - 18 % men jag har via andra arter förstått att ingenting i naturen går jämnt på räls, utan en vacker dag kommer ett avvikande utfall åt endera hållet. Nu fanns det plötsligt 42 häckningar i holkarna och beläggningen steg till 30 % !  Göktytans formbesked var med andra ord positivt och avvikelser i den riktningen tar man emot med öppen famn. Kullstorleken var redan förra sommaren utmärkt och nu blev det nytt rekord med 8,6 ungar i kullarna, så tydligen vet göktytan var den ska slå till !  Det var naturligtvis fina dagar för en ringmärkare just efter midsommar för 12 adulta göktytor + 302 ungar fick ring på foten.  Under uppföljningen som startades 2005 har 43 % av landets ringmärkta göktytungar fått sin ring på foten på mitt holkområde, vilket naturligtvis är märkligt. Göktytan är en holkfågel som trivs i parkaktiga lövbestånd och en gårdsplan uppfyller i många fall det kriteriet, så man har naturligtvis svårt att fatta att det fortfarande finns 600 aktiva ringmärkare i Finland.  I Uppland i Sverige finns det dock en ringmärkare som specialiserat sig på göktytor och har ett väldigt stort holkområde.

Bildens göktytfamilj kläcks fram den 22 juni på Soidinkangas i Kelviå, i det här skedet fanns det 13 ungar och senare vid ringmärkningen var de 12.  I ett fall har jag tidigare ringmärkt 13 ungar i en kull och hela storfamiljen blev flygg. 

 Det här kan man kalla kläckning, 13 ungar !


Comments (0)

Logga in för att kommentera.