Bloggarkiv

Höstugglorna aktiva

07.10.2013 | Sten Vikström

Hökugglorna har fortsättningsvis synts till i nejden trots att bara en fått ring på foten vid uggleberget i Palo.  Håkan Lidsle som gjort den andra gårdsplansnoteringen verkar ha fått upprepade besök av sin uggla och "Pontti" Granqvist som noterade den tidigaste i Edsevö har nyss haft besök av en hökuggla även i Terjärv.  Simon Ahlö har dessutom en lista på 3 noterade hökugglor från sitt strövområde utmed kusten i Kronoby och Öja.  Ovanligt många dagaktiva ugglor i farten !

För pärlugglans del blev det stopp vid 651 noterade vandrare i Sundskogen, men kanske det blir en aning eftersläntrare även i fortsättningen bara den envisa sydvästvinden bedarrar så att man kan pröva den saken.  De urbana berguvarna intill staden har hört av sig.  Johnny Björk noterade först den som huserar i öst och nu har jag även vid tre tillfällen hört min uv här på västra sidan om staden.  Det har krävts riktigt glasklara kvällar med fallande temperaturer ner mot nollstrecket för att uven ska " hoa " några gånger och de längre serenaderna har tills vidare uteblivit.  Sparvugglan som häckar invid uggleberget har varit väldigt högljudd och frispråkig just under de kvällar även uven varit aktiv.  Vandrande sparvugglor kom att vandra ända in i sommarstugan i 14 fall denna höst.  Inget att skryta med eftersom ugglebergets medianvärde är 21 sparvugglor inom ett intervall på 5 till 60.

Man undrar naturligtvis hur det står till med sorktillgången.  Sparvugglan är den perfekta sorkbarometern när den börjar lagra, men vi har bara haft en frostnatt intill kusten så här långt och då fungerar inte sparvugglornas frysboxar ännu.  Nisse Kotka konstaterar att hans musfällor på Brudskär bara fångar näbbmöss och likadant lär det vara med Gunnar Staras katt vid Fäboda.  Johnny Björks katt vid Tyllbacken har däremot försöt invagga oss i en viss optimism efersom den bär hem sorkar.  Snart kan vi glömma dessa sekundära källor, för sparvugglan kommer nog att lägga korten på bordet.


Comments (0)

Logga in för att kommentera.