Bloggarkiv

Konstiga brokspettar

30.10.2013 | Sten Vikström

Under perioden med många vanrande hackspettar i augusti hade Gunni-Maj och Johnny Björk på Tyllbacken i två repriser besök av  konstiga brokspettar på gårdsplanen.  Kameran hittades snabbt och den vitryggiga var förevigad i digital version, men vilken version var det egentligen som knackade på trädstammen ?

Bilderna har ögnats av experterna Dick Forsman, Hans Hästbacka & Juhani Koivusaari och utlåtandet är enhälligt: Fågeln på bild är en korsning större hackspett x vitryggig hackspett.  Skulderfläckarna är för stora för vitryggig hackspett och Dick poängterar att näbben är kortare och kraftigare än den vitryggiga hackspettens. Med andra ord har spetten utrustats med ett redskap för att inreda en smedja och livnära sig på kottar vintertid, men är den själv månne medveten om den saken. Vi kan hur som helst konstatera att den vitryggiga vandrade in i vår gårdsplanskryssning den 15 augusti och ifall faktiskt två olika individer har rört sig på på gårdsplanen kan blandäktenskapet som gett upphov till dessa udda individer ha ingåtts någonstans i nejdens skogar.

Man undrar naturligtvis hur originell bildens fågel är ?  Senaste atlasinventering visar på 120-180 par häckande vitryggiga hackspettar i Finland, de flesta i sydost.  Ringmärkningsstatistiken för åren 1976-2013 utvisar 1.560 ringmärkta vitryggiga hackspettar och dessutom 23 ringmärkta hybrider större x vitryggig hackspett: Hattula 2005-08 (4+4+1+3), Korsholm 2000-01 (4+5) samt dessutom Mäntyharju 1992 (1) och Luopioinen 2013 (1).  Med andra ord har bara några blandäktenskap gett upphov till de ringmärkta individerna.  Johnny har med anra ord förevigat något verkligt originellt med sin kamera.

 

 


Comments (0)

Logga in för att kommentera.