Bloggarkiv

Omfattande hackspettdöd

21.04.2014 | Sten Vikström

 

Vid genomgången av pärluggleholkarna upptäckte jag 15 holkar med avsomnade större hackspettar trots att vintern var så kort och mild denna gång.  Med andra ord finns det väldigt många gömda i spillkråkhålen i nejden och i hackspettens egna bohålor, där troligen de flesta övernattar.  Det fanns goda skäl för hackspettarna att utvandra som de gjorde i augusti månad, men det är naturligtvis intressant att vandringen kör igång redan innan de börjat använda sig av kottarna som vinterföda, dvs. de kan på något sätt göra en bedömning av situationen, trots att de väl knappast direkt inventerar vad som finns i gran- och talltopparna. 

De revirtrogna som stannat kvar vid sina smedjor verkar ha varit nästan chanslösa när fröförråden tog slut i både granarna och tallarna.  Verkar konstigt eftersom litteraturkällor uppger att den kan slå om kosten och börja leta efter insektföda på i första hand död ved, dvs torra träd (80 %).  Skulle vintern ha varit kall eller ens normal hade man knappast förvånat sig över massdöden, men nu undrar man nog hur det kan vara så stor skillnad på kottspecialistens och insektspecialisternas kompetens vintertid.  Inte upptäckte jag exempelvis någon död tretåig hackspett eller gråspett och det har jag väl aldrig gjort ens under stränga vintrar trots att den tretåiga övernattar i samma typ av hålor.

 


Comments (0)

Logga in för att kommentera.