Bloggarkiv

Pärluggla nr 641 i nät

08.09.2014 | Sten Vikström

 Pärlugglorna har redan en tid strövat omkring i höstmörkret, trots att det fortfarande känns som sensommar i de ljumma nätterna.  Den första pärlugglan ringmärktes på uggleberget i Sundskogen den 20 augusti och den 8 september plockades nr 100 ur nät.  Upptakten följde i stort sett ett långsiktigt medelvärde under de första två veckorna, men nu under fullmånens allt trindare anlete var ungfåglarna plötsligt försvunna två nätter i rad.  Efter fjolårets urladdning kan man förstå att det kan vara glest med ungfåglar på de områden som blev urtappade under förra hösten, men senaste natt med fullmåne var pärlugglorna dock tillbaka.  Det blev att plocka 16 exemplar ur nät, varav 11 unga, därmed steg årets höstsaldo till 117 pärlugglor.  Även en ung jorduggla hade gjort pärlugglorna sällskap.  Den lokala sparvugglan var fullständigt måntokig och flög runt uggleberget kl. 01:30 och ropade i olika trädtoppar, trots att den normalt ska sova sött vid den tidpunkten.

Sparvugglan har efter flera verkligt tröga höstar fått ordning på leden, för exemplaren nr 18 och 19 fick ring på foten efter morgonens pass och det borde återstå åtminstone två veckor av vandringsperioden ännu.  Det torde finnas hopp om fler hyresgäster i nejdens holkar nästa vår.  Söndagen bjöd även den på två sparvugglorvar  och Jani Ylikangas kamera förevigade ugglan på bild.  Redan under inledningen den 20 augusti hade en sparvuggla fått en hökuggla som sällskap i nätet, möjligen en av de hökugglor som Jani hade kontakt med en bit uppströms i mars månad.

 


Pärluggla nr 200  (14.09.)

Pärluggla nr 200 kom att ringmärkas under natten den 14-15 september.  Temperaturen sjönk vilket tydligen aktiverade ugglorna för natten bjöd på 27 pärlugglor.  Det är gamla ugglor som dominerar kraftigt än så länge, för det ingick bara 6 ungfåglar i den skaran.  Saldot för pärlugglan steg till 221 innan morgonen grytt.  I gryningen fick även sparvuggla nr 31 ring på foten, vilket är uppmuntrande.  Sparvugglornas hösttopp verkar vara förbi, men ännu kommer nya inflygande.

Pärluggla nr 300  (17.09.)

Pärluggla nr 300 kom att ringmärkas redan under natten den 17-18 september.  En våg av ungfåglar bidrog till att saldot natten den 16-17 september steg till 43 pärlugglor, varav 20 var årets ungfåglar.  Med andra ord kom man rätt snabbt åt att passera milstolpen 300 på uggleberget och saldot står nu på 312 pärlugglor.  Det verkar emellertid nu att bli omslag i vädret till sydväst-vindar, vilket troligen dämpar vandringsivern de följande nätterna.  Även sparvugglan har ytterligare bättrat på höstsaldot och står nu på 34 noteringar.

 Pärluggla nr 400  (23.09.)

Natten den 22-23.9. fortsatte nordanvinden att vräka på och även denna gång fick den pärlugglor i rörelse i den omfattning att 40 exemplar kunde plockas ur nät, varav 39 var helt nya individer för denna höst. Därmed gick det att ta ett skutt över ribban på 400 och höstsaldot skrivs nu 413. Det intressantaste ögonblicket inföll vid midnatt när jag öppnade en påse och ut kom en hona (2-kå) med en helt främmande ring JD 04.403 ! En rysk dam var min första tanke, men när jag vaknade upp en aning och fick det finstilta uttytt stod det " STAVANGER MUS NORWAY ". Vackert så ! Tydligen står man på uggleberget i korseld mellan ugglor som flyger från öst till väst och vice versa, medan de ytterst sällan tänker på att man kan bo även i Karlebynejden. Nu har jag emellertid noterat att 11 ex. av höstens besökare har återvänt till uggleberget på nytt, vilket antyder att de snurrar lokalt och plötsligt verkar intresserade av Österbotten. Anser månne pärlugglorna att det äntligen finns tillräckligt med sorkar även i våra marker ?  Fortfarande saknar jag ungfåglar efter denna blåsiga natt för 28 ex. var gamla fåglar, men egentligen spelar det väl ingen roll, ifall det finns erfarna ugglor i den här omfattningen. Tydligen är det fråga om de unga ryssar som förra hösten vräkte in och nu ett år senare fortfarande dominerar.

Pärluggla nr 500  (01.10.)

Höstvädret gjorde sig påmint innan månadsskiftet med envisa och kraftiga vindar från havet fyra nätter i sträck.  Det var bara att låta vindarna brusa i tallkronorna på uggleberget i ensamt majästät för ugglorna frekventerar inte kustleden under sådana förhållanden.  Senaste natt 30.09.-01.10. blev höstens första frostnatt med obefintligt vindrrag och trafiken var igång på nytt, med 40 pärlugglor och en ung hornuggla som resultat.  Pärluggla nr 500 flög i nät under småtimmarna och höstsaldot utvisade 505 när morgonen grydde.  När man passerar den aktningsvärda milstolpen är det fråga om en fin invasionshöst och det anmärkningsvärda är att det lyckas utan att någon entydig ungfågeltopp vuxit fram.  Nattsaldot har nu i tre fall nått minst 40 och nattens åldersfördelning (22 gamla + 18 unga) skiljer sig inte från toppnatten för två veckor sedan. 

Pärluggla nr 600  (11.10.)

Förra natten 11-12 oktober plockades 20 nya pärluggleindivider för denna säsong ur nät, vilket innebar att jag kom in på ett nytt hundratal och höstsaldot står på 618.  Detta innebär även att hösten klev in på en sjätte plats och även den femte verkar finnas inom räckhåll i statistiken över 27 år (1988-2014).  De äldre fåglarnas vandring verkar plana ut och de lägger sig till ro småningom, medan fortfarande 14 ungfåglar dök upp förra natten.  I viss mån har den aktiva ringmärkningen höjt andelen märkta fåglar på lokal nivå, för 22 individer har återvänt senare dvs.  en del av ugglorna stannar i vår nejd denna gång.  Ytterligare en andra norsk uggla i samma ålder som den tidigare har påvisats.  Det mest dramatiska inträffade den 3 oktober när uggleberget i Sundskogen blev utsatt för någonting som förefaller vara ett rävangrepp.  Där blev det stopp och området evakuerades vilket aldrig tidigare hänt !  Säsongen avslutas denna gång några kilometer norrut på andra sidan Perho å, där jag initialt sysslade med höstringmärkning åren 1985-1987 innan Sundskogen i Palo trädde in på ugglearenan.

Pärluggla nr 641  (18.10.)

Natten 17-18.10. kom pärluggla nr 641 att noteras i höstprotokollet.  Kanske är det dags att avrunda nätrundorna för denna höst, eftersom vädret under slutet av oktober förefaller bli svalare än normalt.  Sparvugglorna stannade för en månad sedan på aktningsvärda 34 ex. vilket var glädjande efter många svaga höstar.  Objudna gäster var denna gång 4 hornugglor, 1 jorduggla och en hökuggla.  Dessutom hade jag att dras med en kattugglehona som var förtjust i min bandspelare även hon.  Jag flyttade nätplatsen 4 km för att bli av med henne, men hon spårade upp mig på nytt nästan genast.  Hon var högljudd men annars rätt harmlös i motsats till räven i Sundskogen. 


Comments (0)

Logga in för att kommentera.