Bloggarkiv

Påskungar

22.04.2014 | Sten Vikström

 

Under annandag påsk besökte ja en pärlugglehona i Kaustby, Salonkylä som var säsongens tidigaste äggläggare med start den 5 mars.  De 6 äggen hade omsatts i 3 ungar som var halvvuxna dvs. c:a 2 veckor gamla, så jag passade på att ringmärka årets första ungkull.  Sorkstammen steg en aning från förra vårens bottennotering under sensommaren och hösten, men strävsamt är det minsann för ugglorna att skrapa ihop födan fortfarande.  Den första ungkullen gav troligen en fingervisning om hur ungkullar överlag kommer att se ut denna vår. Äggkullarna har tills vidare innehållit 3-7 ägg.  Under påsken avslutade jag första varvet genom pärluggleholkarna och fortfarande sitter honor och förbereder sina äggkullar. Möjligtvis sprider sig värpningarna över en period på 2,5 månader denna säsong. 

Under första varvet påträffades 39 honor i holkarna, men bara området mellan Lesti- och Perho ådal (Mellerta Österbotten) uppvisar den dynamik som man helst vill se.  Det området brukar man hänföra till Österbotten-Kajanalands barrskogszon och fjolårets 10 häckningar hade i detta skede förbytts i 34 häckningar och ett rätt stort antal spelgropar, dvs. året 2013 avtecknar sig som ett klart bottenår. 

Områdena från Kronoby ådal söderut brukar hänföras till Södra Finlands barrskogszon och här har fjolårets 5 häckningar omsatts på nytt i 5 häckningar, då man helst skulle ha önskat se 15-20 häckningar.  Man kan inte med en sorkspecialist som pärlugglan få fram ett klart och entydigt bottenår, utan det ska tydligen vara en slaguggla eller tornfalk med mångsidigare födourval för att mäta den saken i svenska Kustösterbotten. Det här fenomenet har vi sett många gånger förut och alltid är det lika ofattbart att generation efter generation av pärlugglor följer denna för oss mänskor osynliga gräns.

Pärlugglehonorna har oftast haft rödbruna skogssorkar i skafferiet under ruvningen.  I två fall har det även hittats ett par vanliga husmöss bland bytesdjuren och i bägge fallen har en pälsfarm funnits några hundra meter från holken.  Hanen har skickligt drygat ut födan med snyltgästerna vid farmen.  Berguven är mycket känd för samma beteende, men då rör det sig om råttor samt kråk- och måsfåglar.  De blyga småttingarna som ringmärktes i den sena aprilkvällen borde vara flygga om drygt två veckor, förhoppningsvis finns det mera sorkar under sommaren när de ska börja klara sig på egen hand.

 


Comments (0)

Logga in för att kommentera.