Bloggarkiv

190 slaguggleungar ringmärktes

12.06.2014 | Sten Vikström

Slagugglornas spelsäsong under vårvintern passerade utan dramatik, i varje fall hörde jag varken knäpp eller knys från något håll.  Ugglorna själva ansåg dock att ett rejält försök var befogat och häckning kom att konstateras i 106 holkar på holkområdet som omfattar ett halvt landskap, dvs. häckningsgraden på de uppskattningsvis 130 reviren var ovanligt hög.  I 104 fall kunde häckningsutfallet klarläggas och 190 ungar av årgång 2014 kom att förses med ring.  Det ingick i snitt 2,3 ungar i kullarna, dvs. året var ingen höjdare, men representerar ett resultat man rätt ofta mött under 2000-talet.  Av häckningarna kom 18 % att avstanna utan ungar, vilket är ett typiskt värde för vårt område.  Ovanligt många honor ruvade dock på obefruktade ägg denna gång.

Av honorna kunde 83 ex. kontrolleras och jag var faktiskt tvungen att ringmärka 24 ex. (29 %), trots att jag gjorde samma svep säsongen 2012. Med andra ord är det en anmärkningsvärd omsättning på honorna, trots att det i teorin finns individer som kan leva i drygt 20 år.  Hur som helst verkar många honor dyka upp utan ring, dvs. ungar föds upp utom räckhåll för ringmärkare, till stor del utanför områden som är beholkade.

 Några ungkullar hann hoppa innan ringmärkaren var på plats.  Terrängungarna kan inte flyga, men studsar ändå omkring och kliver framgångsrikt med hjälp av näbb och klor. Ungen nedan i Halsua höll på att lura ringmärkaren, men jag märkte att Pesola-vågen blivit kvar i skogen och vände tillbaka, varvid jag upptäckte en konstig ticka som visade sig vara unge nr 3.

 

 

 

 

 

 

 


Comments (0)

Logga in för att kommentera.