Bloggarkiv

Många ugglor i nejden under 2018

06.02.2019 | Sten Vikström 3

Vi står på tröskeln till en ny vår med ropglada ugglor, för Naturresursinstitutet har i sin sorkprognos hösten 2018 ritat in högkonjunktur i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Sorkstammen tilltog under sommaren, men segt var det under våren och ugglorna kom igång med häckningarna väldigt sent och man undrar så smått om Kustösterbotten alls hann med i svängarna.  På vissa fält i speciellt Kelviå, Toholampi och Nedervetil utvecklades åkersorkstammen snabbt och drog till sig stora mängder ugglor, för eländet vi upplevde 2017 hade spritt sig över hela vårt avlånga land.  Ringmärkarna verkar under 2018 ha hittat ugglor från Sydösterbotten upp till Torneådalen, så Naturresursinstitutets karta ska kanske tas med en nypa salt.

Pärlugglor kom jag att ringmärka 827 ex. vilket är det bästa utfallet sedan supertoppen 2002-03.  Häckningsutfallet på 4,1 ungar i kullen når inte riktigt upp till Karlebynejdens långsiktiga medelvärde, men ligger dock snäppet över landets långsiktiga medeltal.  Sammanlagt konstaterades 81 häckningar, men möjligheter finns att klättra uppåt under 2019, trots att Naturresursinstitutet förutspår en krasch i sorkstammen under vintern. Uggleberget i Palo besöktes under hösten av 601 olika pärluggleindivider.

Av Strix-ugglorna kom slagugglan ingen vart under 2017, så det var med stor pondus de nu tog sig an uppgiften, men häckningarna blev väldigt sena och häckningsutfallet på 2,3 ungar i kullen visar att det var rätt utmanande förhållanden uppe i de ensliga skogsmarkerna.  Personligen följde jag med 128 häckningar i Mellersta Österbotten och Kustösterbottens norra delar och lyckades ringmärka 293 ex. Av de häckande honorna hade jag ner 106 i famnen och hittade 67 bekanta fåglar, men jag var tvungen att ringmärka 39 ex. vilket visar att lågkonjunkturen varit tuff, men under 2010-talet har ingen smällkall vinter infallit mellan sorktopparna, så att den radikalt skulle ha skurit ner beståndet. Södra Finlands Strix-uggla dvs. kattugglan påträffades ruvande på en plats, men det blev inga ungar.  Norra Finlands motsvarande Strix-uggla dvs. lappugglan påträffades ruvande på 6 platser, men häckningsutfallet var påfallande klent med 1-2 ungar i de tre kullar som lyckades. I varje fall råder det ingen tvekan om vilken av kattugglesläktets ugglor som är vår " kattuggla ".

 

Så här ser det ut när två ungar är för mycket i lappugglefamiljen.

 

Asio-ugglorna dvs. horn- och jordugglorna hade det bättre förspänt eftersom de kunde utnyttja åkersorkbestånden ute på fälten.  I Kelviå och Nedervetil ringmärktes med gemensamma krafter 28 jorduggleungar i 7 kullar, vilket tyder på 4 ungar i kullarna.  Rätt hyfsat, eftersom landets långsiktiga medeltal är 4,1 ungar.  I våra rovfågelrutor norrom Karleby, där vi strävar till att kartlägga alla rovfågelarters revir konstaterade vi 18 jordugglerevir på ett område som är 20 x 20 km.  Troligen satt där åtminstone 70 jorduggleungar i gräs & ris och väntade på ringmärkaren som aldrig kom.  Inom en radie på några kilometer från Kelviå kyrka påträffades dessutom 8 hornugglekullar som vemodigt pep in sommarnätterna.

Av de morgonpigga ugglorna var sparvugglan en jättebesvikelse, för beståndet reste sig inte ett dyft från bottennoteringen 2017 med 16 påvisade häckningar.  Den verkar leva väldigt trängd av de utmaningar som det moderna skogsbruket levererar.  Den utdragna vårvintern var inte heller till någon välsignelse för arten.  Hoppas att den kan hitta en väg uppåt på nytt under innevarande år.  Hökugglan uppträdde däremot piggt med åtminstone 7 påvisade revir.  För första gången dög även tornfalkholkarna i Karlebynejden, för 4 par hökugglor häckade i dessa lådholkar.  Hökugglorna verkade ha 2-3 ungar i sina kullar.

 

En av uggleårets höjdpunkter var hökugglekullen vid Kankkosträsket mitt i Rödsö.

 

De stora ugglekullarna uteblev med andra ord under uppgångsåret 2018, men vi ska hoppas att Naturresursinstitutet har dålig koll på sorkresurserna i nejden.  Upp som en sol och ned som en pannkaka är hur som helst det som brukar gälla på sorkmarknaden.  Även om det skulle bli pannkaka lär väl en och annan uggla få ring på foten även i våra nejder. Under 2019 kommer säkert även uggleringmärkarna i södra och östra Finland att få känna på ugglor på nytt.

 

 


Comments (0)

Logga in för att kommentera.