Bloggarkiv

Norrby fågeltorn 4.5.

04.05.2013 | Sten Vikström

Spovarna kom att äntra fågeltornet i Norrby kl. 05:00 och vi var beredda på regn och rusk, men den prognosen kom helt av sig för det droppade bara en aning ur björkarna kring tornet som minne av en regnskur som passerat.  Solen lät dock vänta på sig till kl. 11:00 helt enligt prognosen.  Vi kom underfund med att man i fortsättningen även kan göra en rätt pålitlig prognos vad gäller fåglarna, för årets resultat blev 68 arter dvs. dött lopp jämfört med 2012 och inledningsåret 2011 var arterna 67 till antalet. Finns det någonting annat i naturen som tickar på i så jämn takt ?  Spången ut till tornet var jättefin och grillmästaren Johnny Björk var i slag som vanligt.

Enligt bokföringen var skatan, drillsnäppan, spillkråkan och trädpiplärkan helt nya arter, medan årets bommar var trädkryparen, gulsparven samt fisktärnan som inte ännu ens hunnit anlända från södern.  Nötkråkan besökte grillen, men smög tyst vidare trots att den kunde ha bidragit till ett nytt rekord. Trevliga arter: Smålom (2 ex.), gråhakedopping (2 ex.), rördrom (ropade flitigt), grågäss (2-3 par), brunand (2 par), salskrake (1 par), havsörn (minst 5 ex.), brun kärrhök (1 par), duvhök, sparvhök (2 ex.), tornfalk, brushanar, småspov (2 ex.) samt svartsnäppa.  Tornet besöktes av 11 personer.


Comments (0)

Logga in för att kommentera.