Bloggarkiv

Norrby fågeltorn söndagen 6.5.

05.05.2012 | Sten Vikström

Vårt lag "spovarna" äntrade fågeltornet vid Hällörsfjärden under söndag morgon för att utmana föregående års resultat på 67 arter.  Med en halvtimme kvar låg vi på 66 arter, när vi äntligen upptäckte den för dagen svårbongade havsörnen i dubbel uppsättning skruva sig  i skyn över Larsmosjön.  Vi var redan inställda på dött lopp när en trädkrypare nere vid korvgrillen kl. 12.50 äntligen insåg situationens allvar och stämde upp till sång och fick vårt räkneverk att stanna på 68 arter.  Av fjolårets arter kunde vi upprepa 55 på nytt även denna gång, medan 13 arter kunde upptäckas, som vi saknade förra året: Rördrom, sädgås, stjärtand, årta, skedand, duvhök, fjällvråk, fiskgjuse, tornfalk, hussvala, kungsfågel, svartvit flugsnappare och lappsparv.  Med andra ord var det simänderna och rovfåglarna som bäddade för ett gott resultat. En årta som tog sig en tupplur i skäggdoppingkolonin underströk detta !  Den goda sorkstammen på området bäddade för många tornfalkar och fjällvråkar. Från tornet kunde man upptäcka tornfalkar på tre olika revir: Hästö, Hopsala och Norrby.  På plats vid Hällörsfjärden fanns en morgonpigg fiskgjuse samt två par bruna kärrhökar och över skogarna på motsatta stranden upptäcktes den lokala sparvhöken och duvhöken. En stor Falco skrevs även in i protokollet, trots att den nog betedde sig tvetydigt för att vara av ädlaste valör.  Vi får väl hoppas på besök närmare tornet nästa gång. Märkligt förövrigt att vi under 16 timmar i tornet bara har hört rördrommen blåsa tre gånger !

Vi missade 13 arter från förra året: Smålom, gråhakedopping, storskarv, salskrake, ljungpipare, svartsnäppa, rödbena, större hackspett, sånglärka, ängspiplärka, järnsparv, gransångare.  Rätt intressant att både järnsparv och gransångare saknades i den fina granskogen denna gång och vem skulle ha trott att det går att bomma på större hackspett !


Comments (0)

Logga in för att kommentera.