Bloggarkiv

Lugnt och rofyllt vid Hällören

05.05.2014 | Sten Vikström

 

För fjärde gången gjorde vi ett besök vid Hällörens fågeltorn i Kronoby under tornens kampdag, som denna gång inföll lördagen den 3 maj.  Det torde ha funnits c:a 300 torn i landet som fick besök på samma sätt med avsikten att bonga fågelarter mellan kl. 05:00 och 13:00.  Tillställningen fick en karaktär som påminde om punkttaxering av häckfåglar snarare än flyttfågeltaxering, eftersom den utdragna våren medfört att de flesta stora dagflyttarna redan finns på häckplatserna.  Hur som helst fick vi ett klart avvikande resultat med 55 noterade arter mot tidigare 67-68-68. 

Under våra fyra besök har vi sammanlagt noterat 89 fågelarter från tornet.  Årets tillskott bestod av 5 nya arter:

- orre, strandskata, mindre hackspett, lövsångare och domherre

Karaktärsfåglarna för vassviken är de många skäggdoppingarna och sothönsen i skrattmåskolonin. Andfåglarna representerade av en massa viggar med inslag av några brunänder samt sångsvanar och grågäss.  Rördrommen var på spelhumör hela förmiddagen, den bruna kärrhöken byggde bo och havsörnarna kretsade lojt i skyn när uppvindarna gjorde sig påminda fram mot dagen.

De bombsäkra arterna under våra besök inskränker sig till 42, efter att 9 arter ramlade ur den listan denna gång.  Det är inte direkt fråga om några av fågelfaunans stora rariteter som var otagbara:

-kanadagås, tofsvipa, grönbena, storspov, småspov, brushane, silltrut, rödvingetrast och grönfink

Efter att ha skakat av oss fästingarna kom vi fram till slutsatsen att vi besökt en mycket unik plats, för ingen av oss trodde sig hitta en annan skogsdunge i Karlebynejden där man kan stå 8 timmar utan att höra en grönfink eller rödvingetrast.

 

 

 

 

 


Comments (0)

Logga in för att kommentera.