Bloggarkiv

Optimistiska fåglar i april

04.05.2014 | Sten Vikström

 

Flyttfåglarna fortsatte i april på den väg de utstakat redan under mars månad med rekordtidig ankomst till nejden.  Ett plock i vår gårdsplanskryssning påvisar ytterligare 10 nya rekord som vi adderar till de som infann sig redan i mars.  Flera aktiva gårdsplanskryssare som inte kryssar via webbsidan kan ha ytterligare liknande fall som påvisas senare. 

11.04.  STRANDSKATA   +1 dag          Nils Kotka

11.04.  SMÅSKRAKE        +4 dagar      Nils Kotka

12.04.  SALSKRAKE         +3 dagar      Sten Vikström

13.04.  SMÅLOM               +2 dagar      Carita & Åke Kortell

14.04.  STORSKARV        +10 dagar    Sten Vikström

19.04.  PILGRIMFALK       +5 dagar      Gunni-Maj & Johnny Björk

21.04.  TRÄDPIPLÄRKA    +3 dagar      Håkan Lidsle

21.04.  SKRÄNTÄRNA       +1 dag         Sten Vikström

21.04.  SMÅSPOV              +3 dagar      Sten Vikström

26.04.  GÖKTYTA               +4 dagar      Per-Göran Granqvist

Storskarven överträffade sig själv mest från tidigare år genom att bättra på med 10 dagar, men den har haft för vana att bidra med olika rekordnoteringar mätt i såväl spaltmillimeter som antal häckande par nere i Kvarken.  Göktytan har däremot gjort sig känd för alldeles motsatt populationsutveckling, så det är mycket glädjande att det finns fåglar som flyger in redan i april.  Förutom " Pontti " Granqvists notering i Terjärv den 26.04. hann även Björn Finell få hem sin tyta till Öja redan den 28.04.  Själv har jag rört mig i den skogsterräng där mina göktytor håller till, men jag har inte hört några ännu.  Det verkar som om gårdsplanstytorna skulle ha starkare hemlängtan.  I varje fall var " Pontti " sin vana trogen snabbt framme med kameran och lyckades föreviga sin rekordnotering.  En strong prestation även det !

 

 

 

 


Comments (0)

Logga in för att kommentera.