Bloggarkiv

Pahkaneva: 3018 tranor & 128 vråkar

22.04.2012 | Sten Vikström

Äntligen hittade vi under söndag morgon den lucka i väderleken som vi eftersträvat och vår lokala trupp fick förstärkning på starlinjen både från Larsmo och Pedersöre och ladan besöktes av 15 personer. Vi hade som målsättning att bonga sädgäss som brukar vara kärningrediensen vid Pahkaneva, men blev överrumplade av tranor som gled in i en jämn ström med 3018 ex. som slutligt resultat i protokollet. Jag kommer inte ihåg något liknande från tidigare, för tranorna brukar söka uppvindarna längre inåt land.  Gässen blev inga sparvar i denna trandans för vi räknade in 2011 ex. men de överglänstes klart av tranorna som uppträdde i betydligt större flockar.

Bland rovfåglarna hade vi den lokala stenfalken som bara visade upp sig under morgonen och tornfalkhanar som reserverat bägge holkdungarna, den ena hade en hona på besök som inspekterade holken i granen.  Det lokala sparvhök- och ormvråkparet vare uppe och kretsade under eftermiddagen i ett tätt trafikerat luftrum där vi räknade 128 genomflyttande vråkar, däribland 110 bestämda fjällvråkar. Havsörnar kom att visa upp sig i 8 ex.  medan övriga rovfåglar noterades: sparvhök (15 ex.), blå kärrhök (4 ex.), brun kärrhök och duvhök (1.ex.). 

Några av vårens tidiga flyttfåglar uppträdde fortfarande i flyttvågen: sångsvan (233 ex.), ringduva (221 ex.) och tofsvipa (214 ex.) trots att almanackan utvisade 22 april.  Typiska sparvar för slätten var snösparven (c:a 100 ex.) och lappsparven med en hälften mindre flock på plats. Bland vadarna noterades förutom vipor även  storspovar (71 ex.), ljungpipare (23 ex.) samt skogssnäppa och enkelbeckasin. Björktrastar var i farten med 80 ex. i protokollet medan staren stannade på 26 ex.  Varfågeln var aningen blyg, men upptäcktes från bil invid gårdarna. På fältet uppehöll sig även ett stort antal gräsänder som gav upphov till 70 noteringar. 


Comments (0)

Logga in för att kommentera.