Bloggarkiv

Pahkaneva måndagen 22.4.

18.04.2013 | Sten Vikström

 Tre käcka gossar besökte Pahkaneva under måndagen, varav tvenne spanade rätt envist från ladan under förmiddagen i en rätt frisk sydlig vind. Gässen sträckte i huvudsak under två morgontimmar, med enbart sporadiska flockar senare under förmiddagen.  Bokföringen utvisar 670 gäss, nästan undantagslöst sädgäss, vilket brukar vara fallet.  Någon lokal grågås flög inemot byn och en potentiell spetsbergsgås sållades ur en sädgåsflock.  Rovfåglarna inskränkte sig nästan enbart till lokala förmågor, flera tornfalkpar, ett sparvhökpar, en stenfalk hane, en blå kärrhök hona, en fiskgjuse samt två ormvråkar.  De tre fjällvråkar vi iakttog gör klokt i att dra vidare, för i Lochteå har det väl sällan varit så sorkfattigt som denna vår, vilket kanske till en del förklarar det svaga utbudet på rovfåglar. Vi spanade in endast 28 flyttande tranor och 24 sångsvanar.  På fältet fanns naturligtvis lappsparvflocken samt ljungpipare dessutom spelade enkelbeckasiner och skogssnäppor.  På morgonen såg vi ett antal orrar och fick höra orrspel, vilket är få förunnat numera.


Comments (0)

Logga in för att kommentera.