Bloggarkiv

Pärlugglekullarna krympte

09.06.2016 | Sten Vikström 3

Trots att det fanns en hel del skogs- och åkersorkar under hösten kunde man under ringmärkningen av de höstvandrande pärlugglorna se att de inte hyste någon speciellt stark tro på fortsatta goda häckningsutsikter, för flödet av ugglor mattades av rätt snabbt i oktober. Vid vårens holkuppföljning konstaterades 41 häckningar, vilket är bara c:a 55 % av fjolårets bestånd.  Kullstorleken krympte och dessutom blev en tredjedel av paren helt utan flygga ungar, vilket resulterade i att årets unga generation (86 ungar) blev bara en tredjedel av fjolårets.  Pärlugglorna är skickliga på att utläsa sorkfasen och många av höstens utvandrare fann troligen betydligt bättre häckningsutsikter på annat håll.  Vattensorkar fanns der fortfarande i nejden, men pärlugglan kan tyvärr inte utnyttja så stora bytesdjur.

 

 

De pärlugglepar som valde att stanna kvar i nejden fick oftast en kull på 3 ungar.  Trillingarna på bilden från Kassmossen i Nedervetil representerar med andra ord en typisk pärlugglekull av årgång 2016.  Kullarna innehöll nu 2-4 ungar, medan de typiska kullarna förra säsongen innehöll 5 eller 6 ungar.  Uggleparet vid Kassmossen presterade 4 ägg, medan årets typiska kull innehöll 5 ägg.  Två optimister värpte 7 ägg, men i slutändan blev det trots det 3 och 4 ringmärkta ungar i dessa holkar.  Från sorkcykelns topp kanade vi ner i dalen, men snart blir det väl dags att surfa på en ny våg.

 


Comments (0)

Logga in för att kommentera.