Bloggarkiv

Skogsrenar i Terjärv

28.02.2013 | Sten Vikström

Pontti Granqvist sände över några bilder på skogsrenar som visat sig i Terjärv under februari. Han hade faktiskt noterat 16 renar i en flock !  Själv mötte jag en skidlöpare vid Kaitåsen för en vecka sedan och han upplyste mig om samma sak, dessutom hade man mött ett lodjur på en snöskoterled i närheten.  I Kaustby, Köyhäjoki brukar jag stöta på skogsrenar på fälten, men i Terjärv har de undgått mig. 

 I Ullava finns mina gökholkar utplacerade på mycket magra ljung- och lavbevuxna åsar och där får man närkontakt med skogsrenarna under somrarna. Ifall man inte uppträder för utmanande, utan traskar lugnt till holkarna utan att låtsas om dem kan de ibland rätt lugnt hålla på med sitt födosök alldeles i närheten.  Några gånger har en renko kommit ut på vägen och travat en bit framför bilen innan hon viker av ut i terrängen, antagligen en avledningsmanöver när man kommit för nära hennes kalv.  Tidigare skulle man styra färden mot Perho för att få kontakt med skogsrenar, men nu verkar det snarare vara renarna som hälsar på hos oss.


Comments (0)

Logga in för att kommentera.