Bloggarkiv

Slagugglorna fångade vattensorkar

09.06.2016 | Sten Vikström 3

Årets häckningssäsong visade att slagugglorna hade ett trumfkort på hand när förekomsten av skogs- och åkersorkar avtog, för de hittade fortfarande vattensorkar. Under holkrundan såg man knappt skymten av de mindre sorkarna bland bytesdjuren i holkarna, men vattensorkar plockades flitigt och det kan röra sig om stora bjässar på inemot 400 g som ligger i vissa holkar.  Samma lagar borde rimligtvis gälla även för vattensorkens förekomst, men nu plaskade det i skogsdiken trots att de mindre sorkarna var kraftigt på retur.  Möjligen kan det vara frågan om att dvärgvesslan med sin snabba förökningskapacitet först sätter tryck på de mindre sorkarna, medan hermelinen med sin enda ungkull under säsongen, med ett visst dröjsmål tar hand om vattensorkarna. I avsaknad på bättre hypoteser kan man alltid framkasta den här.

Hur som helst var slutresultatet den att slagugglan fortfarande presterade helt normala ungkullar för området, vilket i 80 fall gav ett genomsnitt på 2,5 ungar.  Sammanlagt konstaterade jag 104 häckningar i mina holkar, vilket betyder att c:a 70 % av hanarna på holkområdet hade en hona som skred till äggläggning.  Knappt 200 ungar fick ring på foten, som minne av mitt besök.  Pedersöre och Kronoby presterade genomsnittskullar  med antingen 2 eller 3 ungar, medan toppkullar på 4 och svaga kullar på 1 helt saknades.  Pedersöre kommundel samt strandbyarna i Kronoby saknar nästan helt slagugglor, medan Lappfors och Purmo hade ett stabilt resultat.  I Kronoby hade alla kommundelar ugglor som avstod från att häcka.

Karleby presterade denna gång de finaste kullarna med ett snittvärde på 2,8 och vattensorkarnas eldorado fanns på nära håll i rovfågelrutorna mellan staden och Kelviå kyrkby.  Resultatet är det bästa vi någonsin påvisat i rutorna.  Mot Ullava kom sämre kullar med i bilden, men slagugglornas häckningsgrad var betydligt högre än på de andra delområdena.  Lestidalen hade ett svagare resultat än områdets genomsnitt, trots att det även fanns några kullar med 4 ungar.  Österom Toholampi kyrkby blev det hungersnöd och på de magra markerna i Lestijärvi och Halsua verkar det nästan alltid vara nödår i holkarna, så det blev att plocka döda ungar ur ganska många holkar och ytterst få ungar kom åt att vandra ut i terrängen på det området.

I tre fall påvisades äggkullar på 5 ägg, samtliga i Karleby, Kelviå.  Bildens kull på 5 små ungar hittades i rovfågelrutan kring Kelviå kyrkby.  Överskottsfödan bestod av 2 vattensorkar och i slutändan ringmärktes 4 ungar.  Ingen kull med 5 ungar i ringmärkningsbar ålder kunde dock påvisas på holkområdet.

Slagugglan  är en fin och intressant art, men detsamma gäller naturligtvis alla arter ifall man närmare stiftar bekantskap med dem.  Aningen utmanande är naturligtvis ett holkområde med c:a 150 revirhävdande hanar ifall man samtidigt kör ett ambitiöst projekt på pärluggla och duvhök.  Det går an bara man är utrustad med ett hårt knutet visir för ansiktet och många smörgåsar nerpackade, men tyvärr passerar maj månad lika snabbt som kalenderårets övriga månader.

 


Comments (0)

Logga in för att kommentera.