Bloggarkiv

Snösiskor och gråsiskor

13.03.2013 | Jan Nygård

Gråsiskorna har varit vinterns talrikaste fågel. Också vid fågelmatningarna är gråsiskorna talrika. Det har säkert alla ornitologer noterat. Bland gråsiskorna döljer sig ofta denna vinter en och annan snösiska. Men då behöver man vara klar över detta och kunna skilja ut en snösiska från en gråsiska.

Hur skiljer man dessa två kusiner från varandra? Det är inte så svårt. Enklast är det då flocken av siskor är nere på marken, tex under matningen. Då brukar snösiskans vita övergump lysa klart vit på långt håll. Gråsiskorna vid sidan om snösiskan ser då betydligt mörkare ut och är förstås  avsevärt  mer grå i dräkten. Gråsiskans övergump är nog också ljus, men den syns sällan på samma sätt som snösiskans, och dessutom är den inte alls så vit som snösiskans. Ser man siskornas fram-och undersida, märker man att snösiskan också här är mycket mer vit utan de längsgående ränderna som gråsiskan har.

Ett par gånger denna vinter har snösiskan besökt min matning. Också matningen i Hanhineva har besökts av  snösiskan.

Varför denna förklaring? Jo, om du vill göra din fågelskådning mer utmanande så kan du börja titta på gråsiskorna mer noggrannt. Då har du kanske där en snösiska.

Jan Nygård


Comments (1)

  1. Sten Vikström:
    Mar 14, 2013 at 10:52 AM

    Jag kollade upp landets ringmärkningsstatistik och det borde i genomsnitt hittas 1 snösiska bland 38 gråsiskor (1:38). Statistiken för Karleby (närmast Tankar) uppvisar 1:41 och på fastlandet i mina sparvuggleförråd har relationstalet varit 1:48. I förråden var relationstalet 1:5 vintern 1994 och 1:4 vintern 2000 när hela landets ringmärkningar uppvisade 1:10, då var det enkelt att bonga snösiskor. Däremot påvisar ringmärkningarna bara 1:140 år 2005. Denna vinter fanns det 69 gråsiskor i mina sparvuggleförråd och ingen snösiska hittades, trots att det statistiskt sett borde ha funnits mins en, men vintern 2005 hade det tydligen behövts siskor dubbelt upp för att plocka fram snösiskan. Det kan kräva lite tålamod att bonga en snösiska, det vet även sparvugglan.

Logga in för att kommentera.