Bloggarkiv

Sorkfattigt !

17.01.2013 | Sten Vikström

Sparvugglornas vinterförråd blottar att sorkstammen gjort en djupdykning.  Det finns denna vinter i medeltal 5 bytesdjur per förråd och av dem i snitt en halv sork.  Detta har senast hänt hösten 2000 så det var sannerligen på tiden, för de stora sorktopparna tornar inte upp sig ifall den här sammandragningen uteblir mellan topparna. Åren 2014-15 torde bli hektiska tider för ringmärkaren, men efteråt är det bara de stora topparna man kommer ihåg utan att bläddra i journalen.  För insektätare är normala somrar med lämpligt inslag av både regn och sol det som ger utdelning i ungkullarna, däremot är pärlugglan en rörlig art som surfar på de höga vågorna och 3 relativt "moderata" toppar i följd ledde till att beståndet förra toppen stannade på 54 häckande par i holkarna och ett så uttunnat bestånd har jag aldrig tidigare upplevt trots att jag hängt med i svängarna i 30 år. På önskelistan finns därför en "supertopp" 2014-15 följt av en tuff topp 2017-18 så att vi kan återvända till det vi upplevde under 1980- och 1990-talet.

Den närmaste månaden gäller det dock för ugglorna att överleva den här pärsen och det ser hoppingivande ut för de verkliga köldknäpparna har saknats, men det återstår naturligtvis ännu några utmanande februariveckor.  De tidiga uggleropen lär utebli denna vår, men så småningom kommer ugglornas spel nog att noteras, för under vårar när det saknas liv i holken behöver hanarna inte bry sig om familjeförsörjning utan det kan finnas tid över för annat.

Normalt brukar sparvugglornas vinterförråd avspegla höstens tema på sätt eller annat, men denna gång har jag inte sett skymten av vare sig tallbitar eller sidensvansar. Det är den vanliga näbbmusen som överlägset dominerar bland bytesdjuren, men efter jul har denna vinters tema dvs. gråsiskorna sporadiskt förekommit i förråden och en sparvuggla i närheten av Dunderkärret i Kronoby visar tecken på att specialisera sig på dem, för den hade lagrat 11 gråsiskor i en göktytholk.  Den här vintern är annars tjänlig att följa med sparvugglornas förehavanden för officiella snödjupet i Karleby står på 16 cm och då traskar man rätt behändigt i terrängen utan att behöva ty sig till längre laggar.

Nedan ett relativt typiskt förråd denna vinter med några gråsiskor och kungsfåglar, medan talltitan överlag förekommer oväntat sparsamt och skogssorken för det mesta saknas.


Comments (0)

Logga in för att kommentera.