Bloggarkiv

Spettinvasion

30.10.2015 | Sten Vikström

 

 Hösten brukar färgas i gult och rött, men den här höstens modefärg verkar skifta i grönt om man får tro vår gårdsplanskryssning.  I varje fall toppas den nu av gråspettar och själv fick jag äran att inleda sviten av iakttagelser för en dryg vecka sedan.  Plötsligt satt en vackert färgad hane på björkstammen närmast terrasshörnet.  Det var första gången jag iakttagit den här stiliga hackspetten här vid Borgsvägen i Palo.  Tydligen är det vandring på gång för i onsdags (28.11.) hade både Åke Kortell i Öja och Karin Skog i Nedervetil följt upp med liknande iakttagelser. 

Den verkligt massiva hackspettinvasionen möter man dock när man söker sig ut i skogen.  Tallarna verkar ha kottar den här hösten och det har medfört att den större hackspetten kommer emot på alla åsar där man stannar och det sitter ettrigt arbetande större hackspettar på elstolpar lite överallt.  Det finns tallskogar över nästan alla skiften inåt land numera och tallkotten är naturligtvis en enorm resurs för den som klarar av att utnyttja dem som vinterföda.  Det har medfört att den större hackspetten även ett normalår på basis av linjetaxeringsresultat (Linnut vuosikirja 2014) med ett bestånd på 17.000 par i Keski-Pohjanmaa kan placeras in på plats nr 30 bland landskapets allmännaste fåglar.  Som jämförelse kan nämnas att rödstjärtens parantal uppskattas till 18.000 något som naturligtvis är av intresse om man är intresserad av gökringmärkning.  Med andra ord hur gömmer man en gökholk så att rödstjärten hittar den, men inte hackspetten ?  Svaret är naturligtvis att den nöten inte går att knäcka, för när det våras och hackspettarna ska  häcka och hitta insektföda för sina ungar i dagens tallskogar som saknar både torra träd och lövträd så länsar de allt de hittar.  Det är nog bara att inrikta sig på någonting annat tills tallkottarna och spettarna minskar.  Det är bara att låta naturen ha sin gång !

Linjetaxeringarna påvisar även att landskapets talrikaste fågel är bofinken (460.000 par) följd av lövsångaren (420.000 par).  Tredje platsen delas sedan av trädpiplärka, grå flugsnappare och rödhake (120.000 par).  Vi som bor kustnära har nog en fågelfauna som avviker från dessa resultat, för orren är på plats nr 28 med 17.000 par medan järpen inte platsar bland de 40 i topp.  Här i Rödsö och Palo flyger det omkring järpar i varje strandskog, medan man knappt kommer åt att höra orrspel om vårarna. 

 

 

 


Comments (0)

Logga in för att kommentera.