Bloggarkiv

Svartmes 344.444H ?

06.02.2012 | Sten Vikström

Svartmesen är en trevlig vintergäst som besökt mången fågelmatning under de senaste veckorna.  Siv Björklund i Kronoby har exempelvis noterat 8 ex. vilket är mycket ovanligt och även Benny West i Ytteresse tycks vara bra bekant med sina svartmesar.  Själv kan jag plocka fram min Olympus ur barmfickan och få svartmesen att fastna hyfsat ifall den sitter i min hand, vilket bifogade foto utvisar.  Benny är dock sjufalt värre med sin toppkamera för han fotade en ringmärkt svartmes vid sin matning och sände över bilden på ringen.  Höjden på svartmesens ring är blott 6 mm och man är normalt tvungen att kika både en och två gånger i bra ljus när man kontrollerar en svartmes i handen.  Med Bennys ring på datorskärmen vill man knappt tro sina ögon.

Eftersom det på en mesring av typ H förutom ringnumret finns ingraverat   MUS Z HKI  FINLAND kan man med säkerhet fastställa att den del av nummerserien som fastnat dvs. 444 är serienumrets tre sista siffror.  En svartmesunge med numret 344.444H ringmärktes jämte sina syskon den 15.06.2010 c:a 1 km från Korpholmen i Kronoby och verkar vistas i Ytteresse på c:a 10 kilometers avstånd denna vinter.  En häckande hona ringmärkt c:a 3 km österut vid Skrubbacken i Kronoby med ringen 158.444H den 3.6.2007 kunde vara ett alternativ, men hon börjar nog i så fall ha en rätt anmärkningsvärd ålder i detta skede.  Under de senaste 5 åren  kan över 20 % av landets ringmärkta svartmesungar relateras till mina mesholkar mellan Lepplax och Maringais, men fåglar utifrån kan aldrig helt uteslutas, eftersom svartmesar under vissa höstar (exempelvis 2009) vandrar flitigt.  En svartmesunge 344.928H som jag ringmärkte invid Jouxholmsfjärden i Öja förra sommaren kontrollerades exempelvis med nät av Sami Timonen i Oulunsalo (179 km NE) den 9 september, så den hade i varje fall packat sin kappsäck och rest !

Ofta verkar svartmesarna dock vara påfallande stationära.  En häckande svartmes vid Laxåbacka i Rödsö förra sommaren hade vuxit upp i en holk på blott en kilometers avstånd året innan och en annan i Ruotsalo häckade två kilometer från sin födelseholk.  Samma individ kan även använda samma holk flera år i följd.  Åldersrekordet för en finsk svartmes är 7 år, medan jag den 02.06.2007 i Maringais satte ring på den unge som tills vidare påvisats bli äldst av de mina.  Den påträffades i ett sparvuggleförråd den 14.10.2010 nära järnvägsbron i Rimmi, 15 km från födelseholken.  Svartmesen är en näpen och i vissa fall mycket närgången varelse.  Speciellt kommer jag ihåg en morgon vid sommarstugan när jag spanade efter nya kryssnoteringar vid stranden.  Svartmesen kom försiktigt ner ur skogen och slog ner på min mössa, sedan ryckte det till i nacktofsarna och jag insåg att den här våren tycks hyresvärden även ta del i bobygget !  Snart är det dags igen, för svartmesens sång har redan hörts på utsidan.

 


Comments (1)

  1. Sten Vikström:
    Feb 06, 2012 at 01:38 PM

    Efter att ytterligare ha synat ringen anser jag att man kan se konturerna av en fjärde fyra i följd och därmed kan man utesluta även den gamla honan 158.444H från Skrubbacken !

Logga in för att kommentera.