Bloggarkiv

Tornfalkar i 150 holkar

12.08.2012 | Sten Vikström

Tornfalken bättrade på från fjolårets 121 häckningar och presterade nu 151 häckningsförsök i 150 av områdets holkar. En hona hade värpt i en slaguggleholk på en stor kalyta i Lestijärvi, medan 149 fanns i regelrätta lådholkar uppsatta för arten. Av dessa lådholkar fanns 8 utplacerade på lador och 141 i träd. Själv har jag enbart placerat holkar i träd och mitt holkområde skiljer sig på den punkten från övriga ådalar i Österbotten. Holkområdet sträcker sig från Kronoby ådal upp till Lestijoki och även odlingsmarkerna kring sjöarna Lestijärvi, Halsuanjärvi och Ullavanjärvi är beholkade. Beläggningen i de 266 holkarna var 56 % och egentligen borde man väl köra med fler holkar och mera ledig kapacitet ifall det kommer en riktigt kraftig sorktopp, men många arter finns på ringmärkarens agenda i juni månad.

Tornfalken föredrar att häcka under tak om det finns en lämplig holk, annars väljer den ett kråkbo.  I några fall hörde jag tiggläten ur en granndunge när holken var avverkad eller fullproppad av mossa som ekorrar släpat in.  I Terjärv, Emas hade "Pontte" Granqvist fotograferat en ungkull i ett kråkbo uppe i en tall, på en plats som tydligen saknar holk. Det är knepigt att uppskatta hur många par som häckar i risbon och naturhål och än värre att ringmärka ur dessa, eftersom stora ungar utrymmer ett risbo om en ringmärkare klättrar upp.  I Kronoby, Påras häckade ett par stenfalkar i ett kråkbo som nära grannar till tornfalkparet i holken och de upprätthöll ett mycket effektivt gemensamt luftförsvar, men tills vidare har inga stenfalkar häckat i holkarna. Man borde väl ha dubbel holkuppsättning i en dunge för att det ska vara möjligt, annars är det givetvis den större arten som reserverar holken.

Efter fjolårets kullstorlek på utmärkta 5,1 ungar i snitt bar det utför i många byar och de 102 kullar som nu ringmärktes innehöll i medeltal 4,3 ungar. Tornfalken är en flexibel jägare, ifall sorkarna tryter på fälten kan den jaga ödlor, näbbmöss och småfåglar på öppna skogsmarker och myrar på upp till 5 kilometers avstånd från häckplatsen nere i ådalen.  Trots det brukar antalet häckande par vika ner sig en god bit under 100 mellan sorkåren, men under innevarande säsong hittade många par fortfarande föda för 6 ungar.  Rätt många fick emellertid redan i detta skede kämpa för att få fram 2-3 ungar i en väldigt sen process med ungar i holkarna fortfarande när vi närmar oss mitten av augusti.

Säsongen tillät inte längre några jättekullar och det sjunde ägget kunde inte påvisas.  Bilden från Holman i Kronoby den 29 juni skvallrar om en omlagd kull på 4 ägg  i samma holk, med ett slutligt utfall på 2 ungar. Det fanns ett stort antal obefruktade ägg i kullarna överlag, som utvisar att falkarna hade problem att köra igång häckningarna och i slutändan blev 8 honor helt utan ungar, trots att de i flera fall ruvade på 6 ägg en bit in i juli månad.


Comments (0)

Logga in för att kommentera.