Bloggarkiv

Uggletider - men inget uggleår

11.06.2013 | Sten Vikström

Pontti Granqvist tog bilderna nedan för en vecka sedan i de djupa skogarna i Terjärv. Ifall man råkar se den här silhuetten har man kommit onödigt nära slagugglans unge och då kan det sitta bra med ett förskräckt rop och en snabb duckning, vilket torde vara färdigt inprogrammerat i ryggmärgen hos oss alla. Honan lugnar ner sig bara man retirerar ett tiotal meter från hennes skyddsling.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under gårdagen tog jag emot de sista smällarna för säsongen och avslutade med att ringmärka ungarna nr 92-94 på hemmaplan här i Karleby.  En tredjedel av slagugglorna hade valt att ta ett sabbatsår utan äggläggning, men 68 par hade åtminstone värpt ett ägg och ungtalet på 1,8 i kullen vid ringmärkningsögonblicket visar tydligt hur handikappad även den här stora ugglan är under ett mellanår, trots att den har kapacitet att slå mycket större byten än sorkar.  Man får leta sig tillbaka till våren 2001 för att hitta ett sämre resultat på 1,7 ungar i kullen. 

Även pärlugglan visar med eftertryck att det är exceptionellt sorkfattigt, för jag har bara reda på 8 häckningar i det här skedet på det mycket omfattande holkområdet.  Även i detta fall hamnar vi att retirera till våren 2001 för att hitta det tidigare bottenrekordet på 14 häckningar, men det är ju dubbelt upp jämfört med dagens saldo och det kommer att vara svårt att nå dit. Efter 2001 kom den fantastiskt fina sorktoppen 2002-03, med andra ord borde man fortfarande ha fog för en mycket positiv prognos för 2014-15.

Jordugglan har jag tills vidare bara sett på en stolpända i Toholampi, Sykäräinen och den enda lappugglan som kommit till min kännedom rapporterades av Hasse Hästbacka från Terjärv, där man vid avgränsningen av en avverkningsyta hade stött på ugglan och även lyckats fotografera den med en mobilkamera.  Mina sonderingar tydde på att den sovit på en rotvälta i närheten, där det fanns aningen ugglespillning, men inget tydde på att det skulle vara fråga om en häckande individ.  Kanske det är samma uggla även Pontti fotograferat, för det brukar inte finnas något överutbud på dessa varelser.

 

 

 

 

 


Comments (0)

Logga in för att kommentera.