Bloggarkiv

Utflykt till Vattaja

06.10.2013 | Sten Vikström

Föreningens exkursion till Vattaja fick en strålande inramning när solen tände höstens färgprakt utmed stränderna.  Tidvis tog vinden i uppe i tornen, men kläder finns ju till för att motarbeta den plågan.  Vid Harjukari noterade vi 2 adulta havsörnar och vid följande torn vid Lahdenkrooppi satt ytterligare 2 subadulta på sandudden. Ute vid Kalsonnokka fördubblades saldot när 4 havsörnar satt på stranden och blickade ut mot Ohtakari, ingen speciellt svårbongad art numera.  Kari & Ammi som tog sig ut till Ohtakari med fördröjd tidtabell noterade 2 pilgrimsfalkar som jagade nötskrikor utmed vallvägen norrom fågeltornet vid Harjukari, men när vi återvände på eftermiddagen var det en tornfalk som stod i tur att jaga på samma plats.  Dagens stilpoäng gick med bred marginal till en orädd duvhökhona som jagade i skogen invid Vatunginjärvi och även uppenbart nöjd flög iväg med en ekorre.  Något fågeltorn syntes inte längre till på den platsen, som verkar ha blivit en tummelplats för sådana som uppenbart tror sig vara viltvårdare. 

I det våta elementet upptäcktes den obligatoriska knölsvanfamiljen utanför Harjukari samt 70 viggar tillsammans med en gråhakedopping ute på redden.  Vid Lahdenkrooppi fanns en lika stor flock unga trutar på stranden, med ett inslag av 3 utfärgade havstrutar och någon fiskmås.  Vid Kalsonnokka fanns en likadan ansamling på en sanddyn.  Även andra svarta inslag siktades i form av 6 storskarvar och en sjöorre.  På varje plats vi stannade fick vi snabbt kontakt med vandrande stjärtmesar och blåmesar.  Vid Vattaja tycktes flockarna försvinna ut mot Ohtakari, men väl ute undrade vi liksom många andra fågelskådare var alla fåglar höll till, för holmen var nästan öde och tom på allt bevingat, men kaffet smakade trots det.  Trast- och sidensvansflockarna var få och de flesta nötskrikorna hade vi faktiskt kontakt med när vi lade oss i startgroparna vid Donnerska skolan inne i staden.  Vi hade fortfarande kontakt med sädesärlor, hörde en hämpling och skrämde upp en rapphöna på fälten invid Harjukari innan vi återvände hemåt.

Ruskabilderna: Johnny Björk 

                                  

                                                                                                                                                    

 

 


Comments (0)

Logga in för att kommentera.