Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Svarthätta

2019-11-11 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Domherre

2019-11-11 | 1 st. | Cygnel Marianne | Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

Domherre

2019-11-11 | 1 st. | Cygnel Marianne | Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

Domherre

2019-11-11 | 1 st. | Cygnel Marianne | Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

Domherre

2019-11-11 | 1 st. | Cygnel Marianne | Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

Domherre

2019-11-11 | 1 st. | Cygnel Marianne | Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

Gråspett

2019-11-10 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Tretåig hackspett

2019-10-30 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Nötkråka

2019-10-25 | 1 st. | Lidsle Håkan | Lidslevägen 4, 67400 Karleby

Tallbit

2019-10-20 | 1 st. | Vikström Sten | Borgsvägen 31, 67400 Karleby

Stjärtmes

2019-10-11 | 10 st. | Vikström Sten | Borgsvägen 31, 67400 Karleby