Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Större hackspett

2020-02-19 | 2 st. | Lidsle Håkan | Lidslevägen 4, 67400 Karleby

Duvhök

2020-02-19 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Kungsfågel

2020-02-18 | 1 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Havsörn

2020-02-12 | 1 st. | Kortell Åke | Öjavägen 604, 68550 Öja

Steglits

2020-02-11 | 3 st. | Sandbacka Peter | Storkärrvägen 8, 68410 Nedervetil

Sidensvans

2020-02-03 | 80 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Gulsparv

2020-02-03 | 1 st. | Hallman Stina | Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

Spillkråka

2020-02-02 | 1 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Gulsparv

2020-01-31 | 24 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Skata

2020-01-25 | 1 st. | Lidsle Håkan | Rödsö, Långören

Knölsvan

2020-01-25 | 5 st. | Lidsle Håkan | Rödsö, Långören