Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Orre

2019-08-18 | 6 st. | Lidsle Håkan | Rödsö, Långören

Fiskgjuse

2019-08-09 | 1 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Häger

2019-08-04 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Steglits

2019-07-25 | 1 st. | Vikström Sten | Borgsvägen 31, 67400 Karleby

Häger

2019-07-23 | 1 st. | Kangas Markku | Karleby, Päiväniemi

Mindre korsnäbb

2019-07-20 | 1 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Grå flugsnappare

2019-07-20 | 1 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Stenskvätta

2019-07-20 | 1 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Järpe

2019-07-18 | 3 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Gräshoppsångare

2019-07-14 | 1 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Lärkfalk

2019-07-14 | 1 st. | Lidsle Håkan | Rödsö, Långören