Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Stare

2020-08-12 | 10 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Fiskgjuse

2020-08-02 | 1 st. | Skog Karin | Abborrvikören, Öja

Lärkfalk

2020-07-30 | 3 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Mindre korsnäbb

2020-07-26 | 4 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Storskarv

2020-07-26 | 5 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Skräntärna

2020-07-26 | 1 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Havsörn

2020-07-21 | 1 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Häger

2020-07-17 | 2 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Buskskvätta

2020-07-15 | 1 st. | Lidsle Håkan | Lidslevägen 4, 67400 Karleby

Häger

2020-07-09 | 1 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Svarthätta

2020-07-04 | 1 st. | Lidsle Håkan | Lidslevägen 4, 67400 Karleby