Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Tornseglare

2020-06-01 | 2 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Hussvala

2020-05-31 | 8 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Grönsångare

2020-05-31 | 1 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Göktyta

2020-05-31 | 1 st. | Lidsle Håkan | Lidslevägen 4, 67400 Karleby

Grönsångare

2020-05-30 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Tornseglare

2020-05-30 | 4 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Smålom

2020-05-30 | 2 st. | Kortell Åke | Öjavägen 604, 68550 Öja

Gök

2020-05-29 | 1 st. | Kortell Åke | Öjavägen 604, 68550 Öja

Gök

2020-05-29 | 1 st. | Dahlskog Östen | Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

Tornseglare

2020-05-28 | 1 st. | Lidsle Håkan | Lidslevägen 4, 67400 Karleby

Stare

2020-05-28 | 2 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil