Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Gärdsmyg

2021-04-12 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Småskrake

2021-04-12 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Rödhake

2021-04-11 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Grönsiska

2021-04-11 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Rödhake

2021-04-11 | 1 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Tallbit

2021-04-11 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Skrattmås

2021-04-10 | 5 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Knipa

2021-04-10 | 2 st. | Cygnel Marianne | Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

Grönfink

2021-04-10 | 2 st. | Hallman Stina | Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

Gräsand

2021-04-10 | 6 st. | Dahlskog Östen | Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

Bofink

2021-04-09 | 1 st. | Cygnel Marianne | Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby