Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 208 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade!

Färskaste iakttagelser

Korp

2023-02-01 | 1 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Svartmes

2023-01-29 | 1 st. | Dahlskog Östen | Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

Koltrast

2023-01-29 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Tofsmes

2023-01-29 | 1 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Kråka

2023-01-29 | 1 st. | Dahlskog Östen | Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

Spillkråka

2023-01-25 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Duvhök

2023-01-25 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Trädkrypare

2023-01-25 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Skata

2023-01-23 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Kråka

2023-01-22 | 1 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Kaja

2023-01-22 | 6 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja