Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Grågås

2021-06-10 | 7 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Trädgårdssångare

2021-06-05 | 1 st. | Dahlskog Östen | Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

Rosenfink

2021-06-05 | 1 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Fjällvråk

2021-06-03 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Knölsvan

2021-06-03 | 2 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Rödstjärt

2021-06-03 | 1 st. | Cygnel Marianne | Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

Gök

2021-06-02 | 1 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Knölsvan

2021-06-01 | 2 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Grå flugsnappare

2021-06-01 | 1 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Enkelbeckasin

2021-05-31 | 1 st. | Lidsle Håkan | Lidslevägen 4, 67400 Karleby

Björktrast

2021-05-29 | 4 st. | Hallman Stina | Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby