Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Pilfink

2021-03-01 | 1 st. | Cygnel Marianne | Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

Större korsnäbb

2021-02-28 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Nötkråka

2021-02-28 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Koltrast

2021-02-28 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Trädkrypare

2021-02-28 | 1 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Gråtrut

2021-02-28 | 6 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Pilfink

2021-02-25 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Spillkråka

2021-02-25 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Nötskrika

2021-02-25 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Kaja

2021-02-23 | 12 st. | Hallman Stina | Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

Svartmes

2021-02-23 | 1 st. | Hallman Stina | Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby