Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Rödstjärt

2021-07-26 | 1 st. | Cygnel Marianne | Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

Labb

2021-07-25 | 2 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Havsörn

2021-07-24 | 1 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Storskarv

2021-07-24 | 100 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Strandskata

2021-07-18 | 4 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Rödstjärt

2021-07-17 | 1 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Gråhakedopping

2021-07-11 | 2 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Myrspov

2021-07-10 | 1 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Skogssnäppa

2021-07-10 | 1 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Stenknäck

2021-07-10 | 2 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Tornseglare

2021-07-08 | 2 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja