Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 208 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Gärdsmyg

2022-05-24 | 1 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Hussvala

2022-05-24 | 2 st. | Skog Karin | Abborrvikören, Öja

Tornseglare

2022-05-23 | 5 st. | Cygnel Marianne | Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

Gök

2022-05-23 | 1 st. | Kortell Åke | Öjavägen 604, 68550 Öja

Silvertärna

2022-05-22 | 2 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Storskrake

2022-05-22 | 3 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Grå flugsnappare

2022-05-21 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Grå flugsnappare

2022-05-20 | 1 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Ladusvala

2022-05-20 | 2 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Morkulla

2022-05-20 | 1 st. | Lidsle Håkan | Rödsö, Långören

Pilfink

2022-05-20 | 2 st. | Lidsle Håkan | Lidslevägen 4, 67400 Karleby