Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Sparvhök

2021-11-29 | 1 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Gråspett

2021-11-16 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Domherre

2021-10-31 | 2 st. | Hallman Stina | Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

Stjärtmes

2021-10-21 | 8 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Tallbit

2021-10-18 | 1 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Järpe

2021-10-12 | 1 st. | Lidsle Håkan | Lidslevägen 4, 67400 Karleby

Slaguggla

2021-09-22 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Fasan

2021-09-09 | 1 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Hornuggla

2021-09-06 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Hökuggla

2021-08-27 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Kattuggla

2021-08-27 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby