Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Talltita

2021-01-15 | 2 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Sparvhök

2021-01-15 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Större hackspett

2021-01-14 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Domherre

2021-01-13 | 6 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Blåmes

2021-01-13 | 4 st. | Lidsle Håkan | Lidslevägen 4, 67400 Karleby

Blåmes

2021-01-13 | 1 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Gulsparv

2021-01-12 | 6 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Gråsiska

2021-01-12 | 23 st. | Lidsle Håkan | Lidslevägen 4, 67400 Karleby

Kråka

2021-01-12 | 2 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Koltrast

2021-01-12 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Domherre

2021-01-07 | 2 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja