Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Storskarv

2019-06-23 | 40 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Knölsvan

2019-06-20 | 1 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Vitkindad gås

2019-06-20 | 3 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Gluttsnäppa

2019-06-15 | 1 st. | Björk Benjamin | Tyllivägen 9, 67600 Karleby

Duvhök

2019-06-14 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Näktergal

2019-06-14 | 1 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Björktrast

2019-06-13 | 4 st. | Hallman Stina | Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

Göktyta

2019-06-09 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Skogssnäppa

2019-06-08 | 2 st. | Björk Benjamin | Tyllivägen 9, 67600 Karleby

Trädgårdssångare

2019-06-07 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Tamduva

2019-06-07 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby