Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Ringduva

2020-04-03 | 2 st. | Lidsle Håkan | Lidslevägen 4, 67400 Karleby

Fiskmås

2020-04-02 | 1 st. | Pihlajamäki Ann-Mari | Borgsvägen 24, 67400 Karleby

Storskarv

2020-04-02 | 1 st. | Pihlajamäki Ann-Mari | Borgsvägen 24, 67400 Karleby

Björktrast

2020-04-02 | 6 st. | Pihlajamäki Ann-Mari | Borgsvägen 24, 67400 Karleby

Bofink

2020-03-31 | 1 st. | Kortell Åke | Öjavägen 604, 68550 Öja

Snösparv

2020-03-30 | 20 st. | Kortell Åke | Öjavägen 604, 68550 Öja

Kanadagås

2020-03-30 | 3 st. | Pihlajamäki Ann-Mari | Borgsvägen 24, 67400 Karleby

Domherre

2020-03-29 | 2 st. | Kortell Åke | Öjavägen 604, 68550 Öja

Bofink

2020-03-29 | 1 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Större hackspett

2020-03-29 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Spillkråka

2020-03-28 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil