Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Fisktärna

2021-05-13 | 2 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

ärtsångare

2021-05-13 | 1 st. | Backman Marianne | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Göktyta

2021-05-13 | 1 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Dvärgmås

2021-05-13 | 1 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Silvertärna

2021-05-13 | 4 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Ladusvala

2021-05-13 | 2 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Ladusvala

2021-05-13 | 2 st. | Skog Karin | Abborrvikören, Öja

Fasan

2021-05-13 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Lövsångare

2021-05-13 | 1 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

ärtsångare

2021-05-13 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Dvärgmås

2021-05-13 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby