Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Stjärtmes

2019-10-11 | 10 st. | Vikström Sten | Borgsvägen 31, 67400 Karleby

Sidensvans

2019-10-08 | 30 st. | Cygnel Marianne | Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

Sidensvans

2019-10-03 | 4 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Sidensvans

2019-10-01 | 4 st. | Hallman Stina | Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

Sidensvans

2019-09-24 | 5 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Gluttsnäppa

2019-09-12 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Häger

2019-08-29 | 1 st. | Lidsle Håkan | Rödsö, Långören

Orre

2019-08-18 | 6 st. | Lidsle Håkan | Rödsö, Långören

Fiskgjuse

2019-08-09 | 1 st. | Hallman Stina | Märaskärsviken, Öja

Häger

2019-08-04 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Steglits

2019-07-25 | 1 st. | Vikström Sten | Borgsvägen 31, 67400 Karleby