Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Gråspett

2020-11-14 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Gråspett

2020-10-24 | 1 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Sidensvans

2020-10-21 | 4 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Vitryggig hackspett

2020-10-19 | 2 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Tallbit

2020-10-14 | 1 st. | Vikström Sten | Puntusvägen 31, 67400 Karleby

Bändelkorsnäbb

2020-10-08 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Jorduggla

2020-10-03 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Sparvuggla

2020-10-02 | 1 st. | Pihlajamäki Ann-Mari | Borgsvägen 24, 67400 Karleby

Hökuggla

2020-10-01 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Slaguggla

2020-09-24 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Kärrsnäppa

2020-09-15 | 5 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby