Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Skogssnäppa

2019-04-21 | 4 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Silltrut

2019-04-21 | 2 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Silltrut

2019-04-21 | 2 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Skedand

2019-04-21 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Skrattmås

2019-04-20 | 5 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Bläsand

2019-04-20 | 2 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Storspov

2019-04-20 | 2 st. | Björk Benjamin | Tyllivägen 9, 67600 Karleby

Enkelbeckasin

2019-04-20 | 5 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Kanadagås

2019-04-20 | 2 st. | Finell Björn | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Kricka

2019-04-20 | 2 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Enkelbeckasin

2019-04-20 | 1 st. | Södergård Håkan | Rödsövägen 109, 67400 Karleby