Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Grå flugsnappare

2019-05-22 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Tornseglare

2019-05-21 | 1 st. | Vikström Sten | Borgsvägen 31, 67400 Karleby

Buskskvätta

2019-05-21 | 1 st. | Lidsle Håkan | Lidslevägen 4, 67400 Karleby

Grå flugsnappare

2019-05-20 | 1 st. | Vikström Sten | Borgsvägen 31, 67400 Karleby

Dvärgmås

2019-05-20 | 5 st. | Björk Benjamin | Tyllivägen 9, 67600 Karleby

Hussvala

2019-05-20 | 2 st. | Björk Benjamin | Tyllivägen 9, 67600 Karleby

Knölsvan

2019-05-20 | 2 st. | Björk Benjamin | Tyllivägen 9, 67600 Karleby

Rosenfink

2019-05-20 | 1 st. | Vikström Sten | Borgsvägen 31, 67400 Karleby

Rosenfink

2019-05-19 | 1 st. | Lidsle Håkan | Lidslevägen 4, 67400 Karleby

Rosenfink

2019-05-19 | 1 st. | Södergård Håkan | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

ärtsångare

2019-05-19 | 1 st. | Björk Benjamin | Tyllivägen 9, 67600 Karleby