Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Orre

2018-12-13 | 2 st. | Lidsle Håkan | Rödsö, Långören

Spillkråka

2018-12-07 | 1 st. | Kortell Åke | Öjavägen 604, 68550 Öja

Gråspett

2018-11-08 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Tallbit

2018-10-18 | 1 st. | Vikström Sten | Borgsvägen 31, 67400 Karleby

Järpe

2018-10-12 | 3 st. | Södergård Håkan | Karleby, Päiväniemi

Stjärtmes

2018-10-09 | 5 st. | Vikström Sten | Borgsvägen 31, 67400 Karleby

Häger

2018-10-02 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Slaguggla

2018-10-01 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Järnsparv

2018-09-14 | 1 st. | Simell Bo-Henry | Karleby, Furuskäret

Bergfink

2018-09-14 | -4 st. | Simell Bo-Henry | Pensarvägen 69, 67100 Karleby

Hornuggla

2018-09-13 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby