Fågelart

Medlemmar

Gårdsplanskryssning

Föreningens gårdsplanskryssning startade år 2005.  Bas för noteringarna är den egna gårdsplanen inklusive en eventuell villagårdsplan.  Man noterar arter så långt öga och öra bär.  Respektive art noteras en gång per kalenderår.  Gemensamt har vi noterat 200 olika arter.  Anteckningarna sköts enklast som ugnsfärska via denna hemsida, för noteringar på papperslappar blir sällan långlivade !

Färskaste iakttagelser

Korp

2019-02-19 | 2 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Pärluggla

2019-02-19 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Grönfink

2019-02-17 | 1 st. | Vikström Sten | Borgsvägen 31, 67400 Karleby

Koltrast

2019-02-17 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Grönfink

2019-02-16 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Grönfink

2019-02-16 | 2 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Havsörn

2019-02-16 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Korp

2019-02-15 | 1 st. | Vikström Dan | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Tofsmes

2019-02-12 | 1 st. | Skog Karin | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Nötkråka

2019-02-11 | 1 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby

Gråtrut

2019-02-11 | 6 st. | Vikström Sten | Orres, Karleby