1980-talet


1980-talet

Under 1980-talet stod fortfarande gemensamma exkursioner under vårsäsongen högt i kurs.  Vi hade noterat att odlingsmarkerna i Maringais (Pahkaneva) lämpar sig utmärkt för uppföljning av flyttande sädgäss och fjällvråkar bara man lyckas pricka in den rätta dagen i april månad. En ny tradition föddes som följt oss genom åren och samma lada har stått värd som läskydd i både vått och torrt.  Dagssaldot kan i bästa fall krypa till drygt 100 fjällvråkar, 3.000 tranor och 5.000 sädgäss vilket rätt många ögonpar bevittnat genom åren.  I samband med olika fågelkurser har speciellt många varit på plats.  Rektor Jan Jylhä på svenska MI i Karleby var mån om att hålla fram fåglarna på agendan och det blev rätt många gemensamma exkursioner med Sten Vikström inkopplad.

 Sten var även föreningens kontaktman för att koordinera verksamheten med Fältbiologiska klubben.  Under inledningen av 80-talet stod fåglar rätt högt i kurs bland skolungdomarna och många var dessutom entusiastiska fjärilsamlare. Peter Sandbacka som var biologilärare och rektor för Ådalens skola i Kronoby hade dessutom aktiverat många unga fågelskådare inom ramen för Kronoby Naturklubb.  Våren 1984 gick det gemensamt att mobilisera en hel busslast unga entusiaster med destination Parikkala, Siikalahti som är en av landets finaste våtmarker för fåglar.  Ingen betvivlade den saken när vi nöjda återvände från det paradiset !

Några av föreningens årsmöten under 1980-talet kryddades av Dan Vikström med både diaförevisningar och ljudinspelningar.  Speciellt ambitiös var hans projekt på Lähdeneva några kilometer från Alikylä i Ullava.  Där " bodde " han granne med häckande sångsvanar och sädgäss ute på myren med fina diaserier och ljudinspelningar som resultat. Det noterades även med en pallplats i tävlingen om årets naturbild i Finland.

En ny ringmärkningsera tog även fart under 1980-talet i och med att Sten Vikström intresserade sig för skogsfaunan och speciellt rovfåglar. På bilden nedan har Sten & c:o plockat femlingar ur en lada vid Manderbacka i Terjärv den 2.6.1988.  Berguven var 80-talets stora utropstecken och det är rätt unikt att notera 5 ungar.  Ännu speciellare är Stens saldo av i dag med knappt 30.000 ringmärkta rovfåglar bland saldot på 40.000 ringmärkningar. I varje fall torde det vara unikt för Finlands del i klassen kroknäbbar med en marginal på c:a 5.000.  På bilden poserar även (fr.h.) Torolf Furu (känd fiolbyggare), Bo Storrank (studerade uttrar på 80-talet) och Kai Pynssi (ringmärkare i Småbönders & Vetil).