1960-talet


 1960-talet

1960-talets förra hälft präglades av en livlig exkursionsverksamhet och man behövde inte nödvändigtvis ty sig till cykeln för "Nisse" Kotka hade en bil som hade den rätta kapacitén även för detta ändamål. En klippbok vittnar om att "Bogi" Ahlstrand ibland tog med Österbottningens läsekrets på föreningens exkursioner. Kärnan i föreningens kontaktnätverk var givetvis Sportmagasinet där "Robben" Casén i egenskap av affärsidkare hade en stor kontaktyta med allmänheten. Han var mycket mån om att föra bok på speciellt flyttfåglarnas ankomst under våren och hans bokföring sträckte sig på den punkten över flera årtionden.

 Det fanns på 1960-talet flera lokala klubbar i Österbotten och för att stimulera kontakten dem emellan initierade OA en observationstävling, där deltagande lag under 24 timmar tävlade om hur många olika fågelarter de kunde observera.  En sällskapslek som förekommer i olika tappningar än i denna dag.  Robben var en tävlingsmänska med FM-guld på 800 meter från år 1947, så det var knappast bara fråga om lek när Jakobstadsgossarna med Taxell i spetsen fiskade arter i samma vatten vid Bredviken.  Nisse drar sig till minnes att Robben påpekade att det är otaktiskt att tugga på knäckebröd under de obligatoriska kaffepauserna, koncentrationen kan bli lidande så att någon väsentlig fågelröst blir onoterad.  Hur som helst korades vår förening till segrare med 114 arter den 26.5.1960 efter en rutt G:kby - Tankar - Öjalandet - Larsmo - Bredviken - Kronoby - G:kby.  En strong insats !

Det här årtiondet präglades naturligtvis väldigt mycket av Robbens energiska taxerings- och ringmärkningsverksamhet på Rummelön.  Han följde med när vadarna anlände till sina häckplatser under våren och när de skred till häckning kartlade han boplatserna för att kunna ringmärka vadarungarna, som lämnar boet nästan genast hela kullen är kläckt !  Trots det klarade han av att ringmärka fantastiska 1.140 ungar !  Han kollade även upp ruvande brushanar och rödbenor under många år med hjälp av fällor som utlöstes med snören som drogs till sommarstugan. Innan häckningen var ordentligt överstökad är vadarna igång med sin höstflyttning och det var dags att montera upp ett snillrikt system av katsar och styren på vadarstranden för att följa upp de rastande fåglarna. Totalt hade han fångstsystemet uppriggat under 221 dagar under åren 1957-63.  I snitt ringmärkte han 15,7 vadare per dag vilket gav den imponerande summan 3.478 vadare. På agendan fanns dessutom nätringmärkning och ringmärkning av boungar på vitfågelskären utanför Karleby.  En verklig entusiast kan hinna med mycket !

Robben gav ut en publikation " Vadarfåglarna på Rummelön "  och kom dessutom att skriva flertalet artiklar i Österbottnisk Årsbok och Ornis Fennica vilket bidrog att Rummelön blev vida känt och bl.a. Olavi Hildén fick upp ögonen för mosnäppkolonin ute vid Harrbåda. Innan Hildén startade sitt projekt på udden var det Robbens fru Brita som aktivt följde med kolonin. Rolf Storbacka har också påpekat att Robbens aktivitet ute på Rummelön väckte stadens beslutsfattare så att området undkom exploatering tills den fick sitt officiella skyddsstatus. Sent omsider en tid efter Robbens bortgång sammanställde Sten Vikström utgåvan Ruben Caséns vadarstudier på Rummelön 1956-1967.  I den behandlas 1960-talet rätt ingående och en del av bildmaterialet är autentiskt från detta årtionde och bl.a. Rolf Storbacka visar med eftertryck att det gick att fotografera fåglar redan på den tiden.

Glada exkursionsdeltagare den 28.4.1963: Bakom fr.v. Nils Kotka, Börje Dahla, Erik Bäck, Bror Ahlstrand, Ellen Nyberg, Birgit Kotka, samt dessutom Ruben Casén och Els-Maj Björk.

 

 

 

Exkursionsdeltagare på vårisen 1963: Fr.v. Markus Hassel, Erik Bäck, Ruben Casén och Waldemar Brandt med några juniorer.