Marianne Backman


Bilder av medlemmen

Gårdsplanskryssning

Trädgårdssångare

2019-05-26 | 1 st. | Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Rödhake

2019-05-02 | 1 st. | Mjosundsvägen 121, 68550 Öja

Svartvit flugsnappare

2019-04-29 | 1 st. | Mjosundsvägen 121, 68550 Öja

Knipa

2019-04-25 | 2 st. | Mjosundsvägen 121, 68550 Öja

Skrattmås

2019-04-25 | 1 st. | Mjosundsvägen 121, 68550 Öja

Storskrake

2019-04-23 | 2 st. | Mjosundsvägen 121, 68550 Öja

Page 1 of 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>>

Adresser:

Mjosundsvägen 121, 68550 Öja

Galleri