Jan Björkman

Jan Björkman sysslade med ringmärkning i Kronoby och Terärv under åren 1995-98.  Jan och hans kompanjon Marcus Björklund var väldigt flitiga holkbyggare och ett fint nätverk av holkar och konstgjorda risbon skapades på området under dessa år.  Jan ringmärkte 424 fåglar med 122 pärlugglor, 116 duvhökar och 91 tornfalkar i topp. Av pärlugglorna var 82 adulta, för en höst sysslade han framgångsrikt med nattlig atrappringmärkning ute på Hästö. Övriga ringmärkta rovfåglar var: 38 slagugglor, däribland flera häckande hanar, 13 berguvar, 11 sparvugglor, 7 sparvhökar, 5 ormvråkar och 1 hornuggla. Dessutom ringmärktes 16 rödstjärtar, 3 tofsvipor och 1 storspov.

Statistik:  https://rengastus.helsinki.fi/tuloksia/Rengastus/henkilo/2669


Bilder av ringmärkaren

Ringmärkningsstatistik