Ruben Casén

30.6.1916 - 24.3.1999

Ruben Casén är välkänd för sin ringmärkningsverksamhet på Rummelön utanför Karleby.  Tack vare honom blev området vida känt för sina vadarfåglar, som han speciellt kom att följa och ringmärka under åren 1956-1967.  Sammanlagt kom Casén att ringmärka 5.052 vadare, varav 1.140 av områdets ungar !  Han lade speciellt an på brushanen och ringmärkte 358 ungar av arten, vilket fortfarande representerar kring hälften av alla brushaneungar ringmärkta i Finland.  Ruben Casén trivdes i skärgården och det blev många båtturer till kobbar och skär utanför Karleby, vilket även avtecknar sig i märkningsstatistiken i form av 1.322 måsar och 484 tärnor. I hans statistik ingår även 260 ringmärkta änder, delvis som biprodukt via vadarburarna. En betydande ingrediens utgjorde även tättingarna med c:a 1.600 ringmärkningar. Delvis boungar, men  merparten dock som resultat av nätfångst vid Rummelön & Brudskär. Hans kompanjon Nisse Kotka skötte om nätfångsten på Brudskär. Bland tättingarna toppas listan av sädesärlan, följt av lövsångaren, gulärlan och sånglärkan.  Totalt ringmärktes c:a 9.000 fåglar.


Bilder av ringmärkaren

Ringmärkningsstatistik