Markku Kangas


Bilder av medlemmen

Gårdsplanskryssning

Gråhakedopping

2018-05-13 | 1 st. | Päiväniemi

Ringtrast

2018-05-01 | 1 st. | Rödsövägen 110, 67400 Karleby

Enkelbeckasin

2017-05-31 | 1 st. | Päiväniemi

Grågås

2017-05-21 | 2 st. | Päiväniemi

Fiskgjuse

2017-05-09 | 1 st. | Päiväniemi

Fiskgjuse

2012-08-06 | 1 st. | Päiväniemi

Page 1 of 1

Adresser:

Rödsövägen 110, 67400 Karleby
Päiväniemi

Galleri