Peter Sandbacka


Bilder av medlemmen

Gårdsplanskryssning

Havsörn

2021-08-24 | 1 st. | Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Havsörn

2020-03-22 | 1 st. | Storkärrvägen 8, 68410 Nedervetil

Ringduva

2020-03-22 | 1 st. | Storkärrvägen 8, 68410 Nedervetil

Bofink

2020-03-20 | 1 st. | Storkärrvägen 8, 68410 Nedervetil

Steglits

2020-02-11 | 3 st. | Storkärrvägen 8, 68410 Nedervetil

Page 1 of 1

Adresser:

Storkärrvägen 8, 68410 Nedervetil

Galleri