Karin Skog


Bilder av medlemmen

Gårdsplanskryssning

Grågås

2019-04-25 | 2 st. | Abborrvikören, Öja

Bergfink

2019-04-23 | 1 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Taltrast

2019-04-22 | 2 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Gräsand

2019-04-19 | 2 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Storspov

2019-04-19 | 1 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Tofsvipa

2019-04-19 | 1 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Page 6 of 67 <<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>>

Adresser:

Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil
Abborrvikören, Öja

Galleri