Karin Skog


Bilder av medlemmen

Gårdsplanskryssning

Kaja

2020-04-27 | 2 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Rödvingetrast

2020-04-21 | 2 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Sädesärla

2020-04-21 | 1 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Taltrast

2020-04-21 | 2 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Tofsvipa

2020-04-21 | 1 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Bergfink

2020-04-19 | 1 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Page 6 of 76 <<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>>

Adresser:

Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil
Abborrvikören, Öja

Galleri