Karin Skog


Bilder av medlemmen

Gårdsplanskryssning

Sångsvan

2020-03-24 | 2 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Koltrast

2020-03-21 | 1 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Ringduva

2020-03-19 | 4 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Svartmes

2020-02-25 | 1 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Gulsparv

2020-01-31 | 24 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Gråtrut

2020-01-05 | 10 st. | Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Page 7 of 74 <<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>>

Adresser:

Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil
Abborrvikören, Öja

Galleri