Håkan Södergård


Bilder av medlemmen

Gårdsplanskryssning

Grå flugsnappare

2019-05-30 | 1 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Trädgårdssångare

2019-05-29 | 1 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Trädpiplärka

2019-05-28 | 1 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Tornseglare

2019-05-23 | 1 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

ärtsångare

2019-05-19 | 1 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Gök

2019-05-19 | 1 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Page 1 of 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>>

Adresser:

Rödsövägen 109, 67400 Karleby
Karleby, Päiväniemi

Galleri