Håkan Södergård


Bilder av medlemmen

Gårdsplanskryssning

Sidensvans

2019-02-10 | 2 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Större hackspett

2019-02-03 | 1 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Domherre

2019-01-27 | 2 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Blåmes

2019-01-27 | 1 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Skata

2019-01-26 | 2 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Svartmes

2019-01-26 | 1 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Page 1 of 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>>

Adresser:

Rödsövägen 109, 67400 Karleby
Karleby, Päiväniemi

Galleri