Håkan Södergård


Bilder av medlemmen

Gårdsplanskryssning

Sångsvan

2019-03-25 | 2 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Spillkråka

2019-03-25 | 1 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Gråsiska

2019-03-25 | 1 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Nötkråka

2019-03-25 | 1 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Bofink

2019-03-25 | 1 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Pilfink

2019-03-25 | 2 st. | Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Page 10 of 62 <<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>>

Adresser:

Rödsövägen 109, 67400 Karleby
Karleby, Päiväniemi

Galleri