Sten Vikström

Jag skaffade mig tillstånd att ringmärka fåglar 1983 och var till att börja med  engagerad i ett nationellt rutprojekt för rovfågeluppföljningar, som relativt snabbt övergick i personliga systematiska uppföljningar på landskapsnivå med olika holkmodeller och konstgjorda risbon (c:a 4.000) som bas.  Av mina 50.816 ringmärkningar hänför sig 71 % (35.808) till rovfåglar, varav ugglorna svarar för 25.451 märkningar.  Pärlugglan (19.304) följs upp via holkområdet i kombination med en systematisk höstlig atrappmärkning som snurrat på 1248 nätter vid sommarstugan sedan år 1988. Sparvugglan (2.919) följs upp enligt samma modell, som ytterligare spetsas med uppföljning av vinterförråd (32.873 förrådsdjur bestämda) sedan hösten 1992. Slagugglan (2.727) bygger på aktiv uppföljning av häckande honor och duvhökuppföljningen (2.515)  är kombinerad med ett material på flera tusen ruggpennor uppsamlade vid häckplatserna.  Sedan år 2005 har insektätare fått in foten på min agenda.  Med  nationell måttstock mätt verkar svartmes (3.457), göktyta (2.289), grå flugsnappare (677) och gök (235) representera rätt originella projekt.  Mitt engagemang sträcker sig till systematiska uppföljningar, medan ringmärkningar av mera sporadisk karaktär närmast traskat emot mig på stigen och utformat en lista på 72 arter.

Statistik:  https://rengastus.helsinki.fi/tuloksia/Rengastus/henkilo/823


Bilder av ringmärkaren

Ringmärkningsstatistik