Sten Vikström

Jag skaffade mig tillstånd att ringmärka fåglar 1983 och var till att börja med  engagerad i ett nationellt rutprojekt för rovfågeluppföljningar, som relativt snabbt övergick i personliga systematiska uppföljningar på landskapsnivå med olika holkmodeller och konstgjorda risbon (c:a 4.000) som bas.  Av mina 52.778 ringmärkningar hänför sig 71 % (37.353) till rovfåglar, varav ugglorna svarar för 26.658 märkningar.  Pärlugglan (20.131) följs upp via holkområdet i kombination med en systematisk höstlig atrappmärkning som snurrat på 1300 nätter vid sommarstugan sedan år 1988. Sparvugglan (2.971) följs upp enligt samma modell, som ytterligare spetsas med uppföljning av vinterförråd (36.762 förrådsdjur bestämda) sedan hösten 1992. Slagugglan (3.020) bygger på aktiv uppföljning av häckande honor och duvhökuppföljningen (2.551)  är kombinerad med ett material på flera tusen ruggpennor uppsamlade vid häckplatserna.  Sedan år 2005 har insektätare fått in foten på min agenda.  Med  nationell måttstock mätt verkar svartmes (3.490), göktyta (2.301), grå flugsnappare (685) och gök (240) representera rätt originella projekt.  Mitt engagemang sträcker sig till systematiska uppföljningar, medan ringmärkningar av mera sporadisk karaktär närmast traskat emot mig på stigen och utformat en lista på 72 arter.

Statistik:  https://rengastus.helsinki.fi/tuloksia/Rengastus/henkilo/823


Bilder av ringmärkaren

Ringmärkningsstatistik