E-post till föreningen: gamlakarlebyfn@gmail.com

Kontakt


Föreningens styrelse 2023


Kaj Holmbäck, ordförande (E-post: kaj.holmback@gmail.com, telefon 044-780 9671)
Peter Sandbacka
Johnny Björk
Ingrid Brandt-Hakala
Sofia Björk
Jesper Sundström (ny)

Suppleanter:
Christian Lindqvist
Johnny Vidjeskog

 

BLOGGEN

Övre textrutan i bloggen leder till startsidan, den nedre är till för inlägget i själva bloggen !  Bilder till bloggen skickas in via kontaktadressen, ni kan senare via edit-funktionen ändra hur ni vill när bilden kommit in.

GALLERIET

I galleriet har ni en egen sida där ni kan ladda upp bilder (rekommendation c:a 30). En tredjedel kan ni visa även i det gemensamma galleriet, varvid ni väljer lämplig kategori (ex. Fåglar) för var bild. På tagsraden ska noteras: Art,Förnamn Släktnamn (exempelvis Talgoxe,Sven Svensson) varvid bilden enbart syns på er personliga sida. Med ett tillägg för kategorin visas bilden även i det gemensamma galleriet (exempelvis Talgoxe,Sven Svensson,Fåglar). Observera att man avskiljer med ett kommatecken !  Bildstorlek max. 700 px (antingen bredd eller höjd) med upplösning 72.

GÅRDSPLANSKRYSSNINGEN

Ifall ni misstar er på något sätt vid inmatningen är det bäst att helt enkelt skriva in noteringen på nytt i rättad form.  Dubletter & andra små misstag blir bortputsade !