Aftonfalk

Aftonfalken är en regelbunden gäst i vårt land från sydost, men den häckar endast sporadiskt.  Under år 2010 påträffades officiellt 56 individer.  Ej noterad i vår gårdsplanskryssning.

Page 1 of 1