Alfågel

Alfågeln är en regelbunden genomflyttare vår och höst ute till havs.  Häckar uppe i nordliga fjällsjöar.  Ej noterad i vår gårdsplanskryssning.

Page 1 of 1