Bändelkorsnäbb

Bändelkorsnäbben är en invasionsart som kan strömma in från öst och även häcka i vår nejd om granens frösättning råkar vara god.  Kom in i gårdsplanskryssningen via Gunni-Maj & Johnny Björk den 24.9.2013 vid Tyllivägen 9 i Kaustar.

2019-07-19 | 6 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2017-07-21 | 17 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2016-08-26 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2013-10-28 | 1 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2013-09-24 | 2 st.

Björk Johnny
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

Page 1 of 1